Dnia 14.02.2020r. uczniowie klasy VIII a uczestniczyli w zajęciach ekologicznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Białymstoku. Celem zajęć było kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych w kontekście troski o czyste powietrze oraz podniesienie świadomości ekologicznej uczniów poprzez uświadomienie potrzeby dbania o czyste powietrze, walki z niską emisją. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość zapoznania się z działaniami Straży Miejskiej w trosce o czyste powietrze z wykorzystaniem Smogobusa.

Koordynator: Anna Samborska

Logo Mistrzowie Matlandii