W lutym 2020 szkoła podejmowała różnorodne działania i inicjatywy w związku z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Głównym celem DBI było inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. W ramach inauguracji obchodów DBI 2 nauczycielki uczestniczyły w dniu 11.02.2020r. w konferencji z okazji DBI w Warszawie. Inicjatywa adresowana była do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych oraz praktyków pracujących z dziećmi.

            Po raz kolejny nasza szkoła przyłączyła się do obchodów DBI organizując zajęcia edukacyjne dla uczniów oraz ogłaszając konkurs ,,Bezpieczny Internet” Do konkursu przystąpiło 80 uczniów z klas I – VIII, którzy zaprezentowali swoją wiedzę nt bezpieczeństwa w Internecie. Wszystkie zgłoszone prace zostały wyeksponowane w Galerii prac ,,Bezpieczny Internet”. Zajęcia edukacyjne dla uczniów przeprowadzili wychowawcy klas wykorzystując materiały edukacyjne ze strony saferinternet.pl oraz dzielnicowy III Komisariatu Policji w kl. IV – VI. W klasach VII – VIII pedagog szkolny przeprowadził zajęcia w oparciu o scenariusz #jestnaswiecej dotyczące hejtu. Uczniowie klas VIII w dniu 13.02.2020r. uczestniczyli w konferencji oraz warsztatach z okazji Europejskiego Dnia Bezpiecznego Internetu organizowanej przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji wraz z Technikum Programistycznym INFOTECH w Białymstoku i Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Wychowawcy klas podczas spotkań z rodzicami przekazali istotną wiedzę nt bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zapoznali z kampanią ,,Domowe Zasady Ekranowe”. Poprzez podjęte inicjatywy chcemy uświadomić rodzicom problem szkodliwych treści i ich odpowiedzialność za zapewnienie dziecku bezpieczeństwa oraz dostarczyć informacji o konkretnych zasadach i narzędziach ograniczających ryzyko kontaktu dzieci z nieodpowiednimi treściami online. Internet daje wiele możliwości, zwłaszcza dzieciom, którym pomaga w nauce, zabawie, poznawaniu nowych ludzi oraz komunikowaniu się ze światem. Stanowi on jednak bardzo duże zagrożenie dla dzieci  jeżeli pozostanie bez kontroli.  Koordynator: Anna Samborska, Barbara Brzozowska

 

 

Logo Mistrzowie Matlandii