Diana Sidoruk z klasy VC i Jakub Kowalko z klasy VIIA znaleźli się w gronie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży, którzy otrzymali stypendia artystyczne Marszałka Województwa na rok 2020. W dniu 4 marca 2020 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku odbyła się Uroczysta Gala wręczenia stypendiów. Diana i Jakub odebrali je z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego pana Artura Kosickiego.

Gratulujemy i życzymy sukcesów

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.