23 listopada z inicjatywy Samorządu Szkolnego odbyła się pierwsza po długiej przerwie dyskoteka szkolna. Zaproszenie zostali uczniowie z klas IV - VIII. Frekwencja dopisała , atmosfera imprezy była niesamowita. Niektórzy  już przez dyskoteką szczegółowy obmyślili każdy element stroju, były też osoby w niecodziennych przebraniach, co tylko dodało zabawie oryginalnego charakteru. Zwyczajem dyskoteki andrzejkowej były też wróżby. Po minach wróżących można było zgadywać, że przyszłość rysuje się im w różowych barwach.

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności