Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości dla klas IV - VIII rozpoczęły się od krótkiej wprowadzającej prezentacji, którą przedstawiły uczennice klasy V c. Następnie Diana Sidoruk zagrała na skrzypcach utwór „Pierwsza Brygada”. Jednak głównymi wykonawcami byli wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy wspólnie wyśpiewali historię Polski, opisaną w pieśniach i piosenkach patriotycznych. Społeczność szkolna wykazała się patriotyzmem i ogromnym zaangażowaniem, a radosny i donośny śpiew słyszalny był z pewnością na całym osiedlu.

Reprezentacja złożona z trojga uczniów naszej szkoły oraz pani dyrektor Grażyny Wołkowyckiej - Tomaszuk i pani Marty Morchal wzięła udział w uroczystości miejskiej Patriotycznego Śpiewania 2019 w sali WOAK-u. Wraz z uczniami i nauczycielami z innych szkół śpiewem uczcili 101. rocznicę odzyskania niepodległości.

W piątek, 8 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 na sali gimnastycznej, społeczność szkolna wspólnie odśpiewała 4-zwrotkowy hymn narodowy.

Tym samym znaleźliśmy się wśród ponad 4 mln uczniów i 400 tys. nauczycieli z przeszło 20 tys. szkół w Polsce i za granicą, którzy tego samego dnia i o tej samej symbolicznej godzinie radośnie celebrowali Narodowe Święto Niepodległości.

Z inicjatywy organizatorów szkolnych obchodów Święta Niepodległości i przy współpracy Samorządu Uczniowskiego uczniowie naszej szkoły radośnie uczcili polskie barwy narodowe. Dziewczynki miały możliwość wplecenia biało – czerwonych wstążeczek we włosy, a chłopcy namalowania na twarzach barw narodowych.

Radosna forma happeningu nie zakłóciła podniosłego charakteru Święta, a barwy narodowe były traktowane z należytym szacunkiem.

Dziękujemy uczennicom klas VIII B i VI A za poświęcenie swoich długich przerw w dniu 8 listopada.

Organizatorzy

Klasa I b bierze udział w wymianie pocztówkowej. Na pocztówkach przedstawiających miasto Białystok dzieci napisały pozdrowienia oraz wykonały rysunki. Łącznie wysłanych zostało 30 pocztówek do różnych miast w Polsce.

Dnia 6 listopada 2019 r. uczniowie klasy II b odwiedzili Galerię im. Sleńdzińskich, w której odbyły się warsztaty plastyczne. Dzieci miały niepowtarzalną okazję, by sprawdzić się w roli artysty. W pracowni wykonały prace ukazujące lisa w jesiennej szacie. Wszyscy pracowali z ogromnym zaangażowaniem, a efekt końcowy był imponujący.

 

5 listopada 2019 r. uczniowie klas I-III uczestniczyli w audycji muzycznej pt. „Śpiewnik domowy”. W 2019 roku mija 200 lat od narodzin Stanisława Moniuszki – wybitnego polskiego kompozytora. Aby zapoznać dzieci z twórczością muzyka artyści przedstawili historię, która zaczyna się od znalezienia na strychu starej książki – „Śpiewnika domowego” z utworami Stanisława Moniuszki. Trafia on do rąk Eugenii Ciekawskiej, która otwiera zakurzone stronice i niespodziewanie zostaje przeniesiona w czasie do XIX wieku. Pojawia się na eleganckim dworze, gdzie akurat trwa bal. Zgromadzeni przy fortepianie goście rozmawiają, śmieją się i śpiewają piosenki z odnalezionego śpiewnika.

 

Biblioteka szkolna włączyła się w akcję MEN „Szkoła pamięta” i zorganizowała wystawę poświęconą lokalnym bohaterom walczącym o wolność i niepodległość Polski. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.

W wystawie wykorzystano m. in. materiały otrzymane z IPN – u oraz zbiory biblioteczne.

Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli.

29 października 2019 r. odbyło się w naszej szkole Święto Biblioteki. Z tej okazji każdy uczeń mógł wypożyczyć książkę „za cukierka”, a na holu zorganizowano kiermasz ciast. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów oraz rodziców wolontariusze mieli „pełne ręce roboty”, gdyż stoły uginały się od słodkości. Oprócz tego w bibliotece można było kupić w atrakcyjnych cenach książeczki dla młodszych dzieci.

W ramach naszego święta odbyły się też konkursy tematyczne z tej okazji. Dla klas I – III plastyczny pt. „Moja biblioteka, dla klas III – IV – konkurs „Pocztówka z życzeniami dla Biblioteki w dniu jej święta”, dla klas V – VI konkurs literacki pt. „Wiersz o bibliotece”, a dla klas VII – VIII – konkurs na komiks pt. „Wydarzyło się w bibliotece…”. Wpłynęło dużo bardzo ciekawych prac. Najlepsze zostały oczywiści uhonorowane dyplomem i upominkiem.

Urodziny Biblioteki okazały się bardzo udaną imprezą i przyciągnęły rzerzę uczniów naszej szkoły. Panowała atmosfera radości, a na twarzach uczniów gościł uśmiech i zadowolenie.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu!

Nauczyciele biblioteki.

To akcja zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, do której włączyła się Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki. W ramach przedsięwzięcia w szkole podjęto szereg inicjatyw upamiętniających bohaterów naszej wolności (ogólnonarodowej i lokalnej) oraz ważnych wydarzeń z historii naszego kraju.

W związku ze zbliżającym się dniem 1 listopada, w którym w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych, uczniowie kl. VII b i VIII b dnia 25.10.2019 r. uczestniczyli w wyjściu pod pomnik patrioty Aleksandra Rybnika, natomiast uczniowie klas młodszych odwiedzili Miejsce Pamięci w lesie Bacieczki. Na godzinach wychowawczych zorganizowano pogadanki, których celem było uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o osobach zasłużonych i cenionych w naszej społeczności lokalnej. Biblioteka szkolna przygotowała pamiątkową wystawę.

W tym roku szkolnym z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego odbyło się głosowanie na ulubionego nauczyciela. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV- VIII i należy przyznać, że głosy rozkładały się dość równomiernie. Każdy nauczyciel zdobył głosy świadczące o tym, że cieszy się sympatią pewnej grupy swoich wychowanków. Jednak tytuł Nauczyciela Roku i medal wykonany własnoręcznie przez uczniów zdobyła pani Agata Krzywosz. Uroczyste wręczenie medalu miało miejsce na akademii 15 października Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

W 2019 roku mija 200 lat od urodzin wybitnego kompozytora, patrona naszej szkoły Stanisława Moniuszki. W październiku klasa VI c i VI e pod opieką pani Marty Supińskiej zrealizowała projekt edukacyjny pt: „ Stanisław Moniuszko – nasz patron”. Celem projektu było przybliżenie uczniom postaci muzyka oraz zaprezentowanie zgromadzonego materiału w atrakcyjnej formie. Uczniowie, korzystając z różnych źródeł informacji, w grupach pracowali nad życiem i twórczością Stanisława Moniuszki. Efekty ich pracy można obejrzeć na wystawie.

16 października 2019r. obchodziliśmy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Z tej okazji, uczniowie naszej szkoły, podobnie jak dzieci innych szkół podstawowych w Polsce realizujących program „Ratujemy i uczymy ratować”, kolejny raz wzięli udział w wyjątkowej akcji. Celem jej było ustanawianie Rekordu w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób. Punktualnie o godzinie 12.00, przez 30 minut ponad 100 uczniów z klas drugich i trzecich podejmowało czynności ratownicze polegające na wykonywaniu 2 wdechów i 30 uciśnięć klatki piersiowej na fantomach przekazanych przez Fundację WOŚP. Pokazaliśmy w ten sposób, jak ważna jest dla nas nauka pierwszej pomocy i umiejętność jej udzielenia osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Wierzymy też, że nasza wiedza może komuś uratować życie.

Dzień Edukacji Narodowej zwany Dniem Nauczyciela upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i powołana przez Sejm w dniu 14 października 1773 roku.

Wszystkim pracownikom SP nr 44 składamy najserdeczniejsze życzenia.

Ślubowanie klas pierwszych

10 października 2019 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. W podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami. Zanim jednak dzieci zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej, zaprezentowały część artystyczną, śpiewały piosenki oraz recytowały wiersze. Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

07.10 19 r. klasa II c odwiedziła Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 4 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, aby uczestniczyć w zajęciach na Sali Edukacyjnej ,,Ognik”. Duże zainteresowanie wywołało oglądanie sprzętu strażackiego, garażu wraz z wozami strażackimi oraz możliwość przymierzenia elementów stroju. Dzieci zasypywały strażaków pytaniami oraz z zafascynowaniem obserwowały pokaz przygotowywania się do wyjazdu na akcję. Poznały zasady bezpieczeństwa podczas kontaktu z ogniem oraz oglądały ciekawe filmiki edukacyjne.

Dnia 04.10.2019r. naszą szkołę odwiedził Teatr „CoNieco”. Dzieci z klas I-III wzięły udział w przedstawieniu pt. „Królem być”. Była to bajka o tym, że wszystkich należy traktować życzliwie by mieć przyjaciół a nie wrogów. Dziękujemy za wizytę i wspaniały występ.

30.09.2019r. w klasie I b odbyły się zajęcia poświęcone kształceniu zmysłów. Według pedagogiki Marii Montessori posługiwanie się zmysłami jest dla dzieci "kluczem do zrozumienia świata". Poprzez zmysły docierają do nich wrażenia, które są podstawą wyobrażeń na temat rzeczywistości. W czasie lekcji dzieci dowiedziały się o roli i funkcji narządów zmysłów w życiu człowieka oraz z wielką chęcią i zaangażowaniem pracowały z materiałem Montessori.

Logo Mistrzowie Matlandii

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.