Tegoroczny Dzień Ziemi przypadł na okres nauki online, jednak uczniowie klas VII -VIII nie próżnowali i wykonywali projekty: „Strój ekologiczny”, „Pojazd ekologiczny”, plakat „Kwaśne opady”, plakat „Hałas". Najciekwawsze prace można było oglądać na z organizowanej z tej okazji wystawie.

Anna Perkowska

W dniach 5 - 7 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku z okazji obchodów PCK została przeprowadzona akcja ,,Dbajmy o siebie”. Celem inicjatywy było zachęcenie dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności fizycznej mimo wielu ograniczeń związanych z pandemią. Podczas wydarzenia pokazaliśmy bezpieczne sposoby na utrzymywanie aktywności i dbanie o siebie w tym szczególnym czasie.

W inicjatywie aktywnie uczestniczyła społeczność szkolna: uczniowie kl. I – III stacjonarnie oraz uczniowie kl. IV – VIII online. W kl. I – III zostały zorganizowane zajęcia rekreacyjno – sportowe, natomiast uczniowie kl. IV – VIII podczas zajęć w-f prezentowali przygotowane filmiki z aktywnością ruchową. Odbyły się również zajęcia edukacyjne dotyczące zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

Koordynator: Anna Samborska

Czy wiecie czym jest popyt? Jakie są zadania NBP? Na te i równie trudne pytania z zakresu ekonomii i finansów świetnie odpowiadali uczestnicy konkursu zorganizowanego w ramach projektu „Z finansami za pan brat" pod patronatem Narodowego Banku Polskiego.

Klasę V A reprezentowali:

- Wiktoria Kaczurak

- Ignacy Lewicki

- Piotr Kowalski

-Olaf Mieleszko

- Dawid Dudziński

Klasę V B reprezentowały:

- Martyna Kulhawik

- Patrycja Gieglis

- Sylwia Białowieżec

- Oliwia Szewczuwianiec

- Magdalena Kaczanowska.

Część teoretyczna konkursu przeprowadzona została na Teamsie w dniu 21 kwietnia . Jednym punktem wygrała ją klasa VB. Drugim zadaniem uczestników było przygotowanie plakatu reklamowego produktu lub usługi wymyślonego przez zespół. Tutaj jury o punkt wyżej oceniło plakat klasy VA za pomysł latającej deskorolki.

Jury w składzie: pani dyrektor Grażyna Wołkowycka -Tomaszuk

i nauczyciel wiedzy o społeczeństwie Joanna Rećko postanowiło przyznać

równorzędne pierwsze miejsce obu zespołom.

Nagrody ufundował Narodowy Bank Polski.

Gratulujemy wiedzy i pomysłowości.

28.04.2021 r. odbył się konkurs czytelniczy Mity greckie nie są mi obce, w którym wzięli udział uczniowie klas V. Dzieci musiały rozwiązać test sprawdzający znajomość bogów i ich atrybutów, zdarzeń z nimi związanych oraz związków frazeologicznych, które weszły do powszechnego użycia.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce

Patrycja Gieglis VB

II miejsce

Michalina Kuchcińska VB , Kornelia Trojan VB , Olaf Mieleszko VA

III miejsce

Martyna Kulhawik VB, Sylwia Białowieżec VB

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

Marta Supińska

W dniach 8.03 - 24.03.2021 r. świetlica szkolna przeprowadziła konkurs plastyczny pt: „Ozdoba wielkanocna”. Konkurs ten wpisany jest w naszą tradycję, gdyż był zorganizowany po raz dziewiętnasty. Celem tego wydarzenia było popularyzowanie i kultywowanie zwyczajów i tradycji Świąt Wielkanocnych, rozwijanie predyspozycji twórczych takich jak: wyobraźni, fantazji, kreatywności wśród wychowanków oraz wzbogacenie ich warsztatu plastycznego.

Napłynęło bardzo dużo pięknych prac, przyznano 21 nagród i wyróżnień. Wszystkie prace były ciekawie wykonane i w różnorodny sposób obrazowały tematykę konkursu.

            Dnia 20 kwietnia 2021r w Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku odbył się wojewódzki konkurs _”MOJA PASJA POCZĄTKIEM DROGI DO KARIERY - XII edycja” 2020/2021 pod hasłem - „Innowacyjność i kreatywność drogą do samodzielnego budowania kariery zawodowej.”

Konkurs miał charakter indywidualny i objęty był patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty. Odbywał się w trzech etapach, tj. szkolnym , rejonowym i wojewódzkim.

Celem konkursu było ukazanie przez uczniów ich pasji, zainteresowń i talentów oraz wykorzystania ich w planowaniu dalszej ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej.

Do etapu szkolnego zgłosiło się 5 uczniów naszej szkoły z klas VI -VIII:

  1. Michalina Wawrzyniuk kl.VI.B – Moja pasja - Śpiew”
  2. Filip Tomaszczuk kl.VII.A - „Ptaki – moja pasja”
  3. Pola Zdanowicz kl.VIII C - „Konie – robię to co kocham”
  4. Kamila Ochałek VIII D - „Z książką przez świat”
  5. Elina Makhaeva kl.VIII D - „Narodowe tańce czeczeńskie”.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie musieli nagrać krótki 8 – 10 minutowy filmik i opowiedzieć o swojej pasji.

Z etapu szkolnego do etapu rejonowego przeszli wszyscy uczniowie, którym bardzo gratulemy!

Do etapu wojęwódzkiego zakwalifikowała się tylko Michalina Wawrzyniuk - uczennica klasy VI B, która prezentowała przed komisją konkursową w Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku swoją pasję, tj. śpiew.

Michalina swoim głosem i opowieścią o pasji oczarowała jury zostając laureatką konkursu i zdobywając II miejsce w konkursie wojewódzkim.

Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

Koordynator: Barbara Brzozowska

Samorząd Uczniowski niezmiennie propaguje czytanie książek. A kto może najlepiej do nich przekonać , jak nie rówieśnicy? W konkursie fotograficznym nasi uczniowie udowodnili, że nie tylko lubią czytać, ale umieją to pięknie pokazać na fotografiach. 22 kwietnia jury złożone z uczniów i opiekunów SU podsumowało konkurs i przydzieliło następujące miejsca:

1. miejsce - Karolina Gołub ( VIII b) , Partycja Ochałek ( VI d)

2. miejsce - Dominik Maciuk ( II b) , Weronika Białowieżec ( IV B)

3. miejsce - Partycja Gieglis ( Vb) , Sylwia Białowieżec ( Vb), Anna Frankowska ( VI c)

Obejrzyjcie nagrodzone prace .

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Samorząd Uczniowski

W dniach 15. - 19.03.2021 roku odbył się w szkole "Tydzień ekonomiczny u maluchów" w ramach projektu "Z finansami za pan brat" pod patronatem NBP. Dzieci miały do wykonania różne zadania o tematyce finansowej. Grały w grę planszową, układały puzzle i memory, rozwiązywały rebusy i krzyżówkę oraz czytały komiksy. Największą popularnością wśród uczniów cieszyła się zabawa w sklep. Dzieci podczas tych zadań świetnie się bawiły oraz doskonaliły pojęcia i utrwalały swoją wiedzę z zakresu ekonomii i finansów.

W ramach programu „Dobrze jemy” podczas lekcji on-line, uczniowie klasy II b rozmawiali na temat roli wody, jaką pełni w organizmie człowieka. Uczniowie dowiedzieli się jaka część człowieka to woda oraz poszerzyli wiedzę na temat napojów korzystnych dla naszego organizmu. Zadaniem domowym uczniów było wykonanie zdrowej wody smakowej.

W okresie luty – kwiecień 2021 r w klasach IV - VIII odbyły się zajęcia profilaktyczne online dotyczące bezpieczeństwa, odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz profilaktyki uzależnień. Zajęcia zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszki Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, pracowników Straży Miejskiej oraz terapeutów z Ośrodka Profilaktyki ,,ETAP”. Dnia 16.04.2021r zajęciom online w kl. VII c towarzyszyła dziennikarka Polskiego Radia Białystok p. Edyta Wołosik. Zapraszam do wysłuchania relacji.

Koordynator działań profilaktycznych – pedagog szkolny Anna Samborska

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/198764

 

W związku z obchodami „Światowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową”, policjantki z Komendy Miejskiej w Białymstoku zorganizowały konkurs plastyczny pod nazwą „Tacy sami, brak różnic między nami”. Warunkiem uczestnictwa było wykonanie pracy plastycznej na temat tolerancji przez uczniów klas IV-VI. Wśród nagrodzonych uczniów znalazł się uczeń naszej szkoły Yelisei Ivankovich z kl. VI e! Serdecznie gratulujemy talentu plastycznego i życzymy dalszego rozwijania pasji!

Koordynator: Anna Samborska

Dnia 25.02.2021r. odbył się konkurs recytatorski „Zima w poezji” zorganizowany przez nauczycielki bibliotekarki. Uczniowie klas trzecich sami wybierali wiersze do recytacji, a ich poziom wykonania był bardzo wysoki. W wielu klasach odbyły się wcześniej eliminacje klasowe. Przyznano 2 pierwsze miejsca, 2 drugie miejsca i 2 trzecie miejsca oraz 8 wyróżnień (lista laureatów i wyróżnionych znajduje się na tablicy przy bibliotece). 4 marca br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Jak co roku, po I semestrze, gdy pierwsze klasy opanowały już prawie cały alfabet, w naszej czytelni odbyła się lekcja biblioteczna połączona z Pasowaniem na Czytelnika dla klas pierwszych. W części artystycznej została zaprezentowana baśń braci Grimm pt. „Muzykanci z Bremy” z użyciem techniki teatrzyku kamishibai. Następnie dzieci dowiedziały się jak należy szanować książki, a także o zasadach wypożyczeń i zachowaniu się w czytelni. Mogły też pooglądać specjalnie przygotowane dla nich książeczki oraz je wypożyczyć. Liczymy na to, że od tej pory zacznie się w życiu naszych pierwszoklasistów ich wielka przygoda z książką i biblioteką!

Uczniowie klas III mieli okazję sprawdzić swoją ekonomiczną wiedzę podczas quizu, który odbył się w naszej szkole 29 stycznia 2021r. Czteroosobowe zespoły trzecioklasistów zmierzyły się w konkursie ekonomicznym po cyklu zajęć warsztatowych w ramach projektu „Z finansami za pan brat”. Konkurs odbył się w reżimie sanitarnym. Uczniowie mieli do wykonania różnorodne zadania związane z treściami i pojęciami ekonomicznymi. Pracę zespołów oceniała komisja, w skład której weszły panie: Ewa Kujawska – wicedyrektor szkoły i Luba Chilimoniuk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Nagrody zwycięzcom ufundował patron projektu – Narodowy Bank Polski. Wszyscy byli zachwyceni wysokim poziomem wiedzy ekonomicznej uczniów. Quiz przygotowały i prowadziły: Ewa Dolinowska, Luba Chilimoniuk, Paulina Górecka i Iwona Rykaczewska – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Dnia 20 stycznia 2021 roku klasę II b odwiedziła przedstawicielka Lasów Państwowych Nadleśnictwa Dojlidy. Ciekawe opowieści gościa przybliżyły uczniom zagadnienia związane z rozpoznawaniem tropów zwierząt. Dzieci miały możliwość w aktywny sposób uczestniczyć w zajęciach oraz wziąć udział w quizie na temat tropienia zwierząt.

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności