Harmonogram imprez szkolnych 2019 / 2020

Lp.

Uroczystość/ impreza data

Odpowiedzialne osoby
 

Rozpoczęcie roku szkolnego         2. IX. 2019

                                                      

Dyrekcja, M. Konopko, L. Jabłonowski, E. Rojcewicz, M. Warszycki
 1. 2.

Europejski Dzień Języków             26. IX. 2019

Nauczyciele języka angielskiego

Barbara Osipczuk – lider

  Dzień Edukacji Narodowej             11. X. 2019

Nauczyciele biblioteki i języka polskiego

Eliza Gryczewska - lider

 1. 4.

Działanie edukacyjno – wychowawcze pod patronatem NBP                      X – III 2019/2020

Zespół zadaniowy

Iwona Rykaczewska - lider

 1. 5.

Święto Niepodległości                   7. XI. 2019

Nauczyciele historii

Joanna Rećko - lider

 1. 6.

Dyskoteka andrzejkowa                     XI. 2019

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas
 1. 7.
Spotkanie Opłatkowe                   18. XII. 2019

Nauczyciele religii, wychowawcy klas

Urszula Moczydłowska – lider

 1. 8.

Międzyszkolny Przegląd Jasełek i Pastorałek                                          11,12. XII./ 10 I. 2019/2020

Urszula Moczydłowska – lider, E. Kujawska  
 1. 9.

Konkurs angielskiej piosenki           17.I. 2020

Nauczyciele języka angielskiego

Małgorzata Mystkowska – lider

 1. 10.

Karnawał w szkole – zabawy noworoczne                                                      

     I. 2020     

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas
 1. 11.

Karnawałowy Bal Sportowca           13. II. 2020

Nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas,     Katarzyna Rewucka – lider

 1. 12.

Impreza regionalna „ Zwyczaje i tradycje wielkanocne Podlasia”      

01. IV. 2020

  

Zespół zadaniowy, wychowawcy klas

Marta Morchal – lider

 1. 13.

Biegi przełajowe z okazji Dnia Ziemi

                                                      28. IV. 2020

Nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas,   Katarzyna Rewucka – lider

 1. 14.

Święto „3 - go Maja”

                                                    30. IV. 2020

Nauczyciele biblioteki, historii i języka polskiego

Iwona Birycka – Kowalska – lider

 1. 15.
„Dzieci rodzicom” kl. II                       21. V. 2020

Wychowawcy klas II

 1. 16.

Święto szkoły – Nasz Patron

5. VI. 2020

        

Nauczyciele

Marta Morchal – lider

 1. 17.

Festyn sportowo - rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka „Bezpieczna i przyjazna Szkoła”

Gra terenowa klas VI

                                                        VI. 2020

Zespół zadaniowy, wychowawcy klas

Iwona Przestrzelska – lider

A.Samborska, B. Brzozowska

 1. 18.

Zakończenie roku szkolnego

         26. VI. 2020

Kl. I - III – wychowawcy klas III

Kl. IV- VIII – wychowawcy klas VII

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.