Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020

Do Rady Samorządu Uczniowskiego weszli:

Filip Tomaszczuk - klasa VI a - przewodniczący
Jakub Zabielski - klasa VII b - z-ca przewodniczącego
Lena Kieda - klasa VI a
Kamil Kulesza - klasa VII c
Filip Rogowski - klasa VII a
Opiekunowie Samorządu Szkolnego:
Marta Morchal 
Marta Supińska
Joanna Rećko
Małgorzata Kozłowska
samo