Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami 2019 / 2020

w godz. 1700 – 1900


Miesiąc

Dzień

wrzesień

Organizacja pracy

Wybory do Klasowych Rad Rodziców

Dokumentacja szkolna

klasy I – III – 18. IX. 2019 (środa)

klasy IV – VIII – 19. IX. 2019 (czwartek)

sala gimnastyczna – spotkanie z dyrektorem

                         godz. 1700

19. IX. 2019 (czwartek) godz. 1830 stołówka szkolna - wybory Rady Rodziców

październik - konsultacje 24. X. 2019 – czwartek

listopad - konsultacje 28. XI. 2019– czwartek

styczeń

Sprawy bieżące

Informacja o osiągnięciach uczniów

Propozycje ocen klasyfikacji

klasy I – III     14. I. 2020 (wtorek)

klasy IV – VIII 15. I. 2020 (środa)

luty - konsultacje 27. II. 2020 – czwartek, klasy VIII - zebrania

marzec - konsultacje 26. III. 2020 – czwartek

kwiecień - konsultacje 23. IV. 2020 – czwartek, ewentualne zebrania

maj

Sprawy bieżące

Informacja o osiągnięciach uczniów

Przewidywane oceny promocyjne

klasy I – III       12. V. 2020 ( wtorek )

klasy IV – VIII   13. V. 2020 (środa)

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.