SEKRETARIAT SZKOŁY:

  • Sekretarz szkoły : Alina Strzymińska
  • Godz. pracy: 7:30 – 15:30 ( poniedziałek – piątek )

KADRY:

  • Samodzielny referent – Małgorzata Groblewska
  • Kierownik administracyjno – gospodarczy – Janina Tereszko
  • Godz. pracy : 8:00 – 16:00  ( poniedziałek – piątek )

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.