21 maja odbył się konkurs recytatorski „Wiersze Tuwima”, w którym uczestniczyli uczniowie klas pierwszych. Po wstępnych eliminacjach klasowych uczniowie klasy Ia, Ib, Ic i Id, którzy najpiękniej interpretowali wiersze J. Tuwima, zaprezentowali swoje umiejętności przed komisją konkursową, której przewodniczyła Pani Dyrektor Ewa Kujawska. Dzieci wykazały się wysokim poziomem opanowania pamięciowego wierszy, piękną recytacją, niektóre również miały wspaniałe stroje lub rekwizyty nawiązujące do treści wiersza. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców przyznając I, II i III miejsce, tak, że wszyscy uczestnicy znaleźli się na podium. Dzieci otrzymały gromkie brawa i zasłużone nagrody.