Jubileusz XXX – lecia to ważne wydarzenie w życiu naszej szkoły. Ta uroczystość była okazją do wspomnień i refleksji, które, choć minione, zawsze pozostają w pamięci.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się 27 maja nabożeństwem w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego i mszą św. w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w intencji całej społeczności szkolnej.

Oficjalna część uroczystości miała miejsce 29 maja na sali gimnastycznej. Tego dnia zaszczycili nas swoją obecnością wyjątkowi goście, m.in.:

  • Prezydent Miasta Białegostoku – Tadeusz Truskolaski,
  • Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku – Rafał Rudnicki,
  • Dyrektor Departamentu Edukacji UM – Ewa Mituła,
  • Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji UM – Wiesława Ćwiklińska,
  • Podlaski Kurator Oświaty – Beata Pietruszka,
  • Dyrektor Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Kuratorium Oświaty – Elżbieta Kamińska,
  • prezesi współpracujących ze szkołą firm,
  • dyrektorzy i wicedyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych,
  • przedstawiciele organizacji samorządowych i służb mundurowych,
  • byli pracownicy naszej szkoły.

Po części oficjalnej zaprezentowano program artystyczny, któremu przyświecały słowa Jana Pawła II: „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”. Część artystyczna przybliżyła zebranym wydarzenia i fakty z kart historii szkoły od roku 1988 do czasów obecnych.

Z okazji jubileuszu na korytarzu szkoły można było obejrzeć wystawę z archiwalnymi kronikami szkolnymi i zdjęciami oraz wspomnieniami absolwentów. Uwieńczeniem uroczystości były wpisy do księgi pamiątkowej.

Atmosfera i nastrój tego święta pozostaną na długo w naszej pamięci. W tak ważnym dla nas dniu spotkaliśmy się z licznymi wyrazami sympatii. Dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości za pamięć i szczere życzenia.