Świetlica szkolna jest miejscem ,w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed zajęciami szkolnymi lub po ich zakończeniu.Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej,pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji.

Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedzają następujące czynności:        

 1. Złożenie pisemnego wniosku-Wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy przez rodziców dziecka (wnioski u wychowawców świetlicy)
 2. Zapoznanie się i podpisanie regulaminu świetlicy przez rodzica
 3. Rozpatrzenie wniosku przez komisję rekrutacyjną
 4. Ustalenie listy uczniów objętych stałąopieką świetlicy do ostatniego dnia nauki bieżącego roku szkolnego

NAUCZYCIELE-WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 • Barbara Bożena Brzozowska
 • Iwona Jabłonowska
 • Aleksandra Kałuża
 • Ewa Kujawska
 • Anna Kuptel
 • Joanna Przastek

REGULAMIN ŚWIETLICY:

 1. Świelica czynna jest w godzinach 7.00-17.00
 2. Wychowanek zgłasza swoje przyjście oraz każdorazowe wyjścia ze świetlicy.
 3. Wychowanek świetlicy zachowuje się poprawnie w czasie organizowanych zajęć i spożywania posiłków.
 4. Zachowuje ciszę w czasie odrabiania lekcji.
 5. Dba o czystość osobistą i świetlicy
 6. Szanuje zabawki, gry i wszystkie przedmioty znajdujące się w świetlicy
 7. Zwraca wypożyczone gry w należytym porządku
 8. Przestrzega zasad BHP,nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa dla siebie i innych uczniów
 9. Wypełnia polecenia wychowawcy i bierze czynny udział w zajęciach
 10. Nie bawi się telefonem komórkowym,MP3,MP4,tabletem
 11. Rodzice są zobowiązani odbierać dzieci ze świetlicydo godz.17.00
 12. Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest tylko w przypadku złożenia przez rodziców pisemnego oświadczenia,inne formy np.telefon są niedozwolone.

Za nieprzestrzeganie regulaminu stosuje się:

 • upomnienie wychowawcy
 • powiadomienie wychowawcy klasy
 • powiadomienie rodziców

Za wzorowe zachowanie stosuje się:

 • pochwała wychowawcy
 • pochwała przed klasą
 • pochwała przed rodzicami

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć:

 • Zajęcia żywego słowa
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia umuzykalniające
 • Zajęcia rekreacyjno – ruchowe
 • Zajęcia relaksacyjne
 • Zajęcia sportowe

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 • Pasowanie na Świetliczaka- Październik/Listopad
 • „Jesienny bukiet”- kiermasz na rzecz Schroniska dla Zwierząt-Październik
 • Szkolny konkurs plastyczny z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości-Listopad
 • Wróżby andrzejkowe-Listopad
 • Mikołajki-Grudzień
 • Pocztówka lub ozdoba bożonarodzeniowa- zorganizowanie szkolnego konkursu plastycznego -Grudzień
 • Aukcja ozdób świątecznych na cele charytatywne- Grudzień
 • Zabawa karnawałowa- Styczeń
 • Walentynki-Luty
 • Pocztówka lub ozdoba wielkanocna-zorganizowanie szkolnego konkursu plastycznego- Kwiecień.
 • Aukcja pocztówek i ozdób świątecznych na cele charytatywne-kwiecień
 • „Zdrowe asy z naszej klasy”- zorganizowanie szkolnego konkursu plastycznego- Kwiecień
 • „Dzikie wysypisko niszczy środowisko”-zorganizowanie szkolnego konkursu ekologicznego -Maj
 • Konkurs recytatorski wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima-Maj
 • Przedstawienie teatrzyku świetlicowego Poziomki-Czerwiec
 • „Dzień Dziecka i sportu-zespołowa rywalizacja-czerwiec

Nasi uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Organizowane są również zabawy, konkursy, imprezy.

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstokujest organizatorem dwóch międzyszkolnych konkursów plastycznych: „Pocztówka i ozdoba Bożonarodzeniowa lub Noworoczna” i „Pocztówka i ozdoba wielkanocna” oraz wielu szkolnych.

Nasi wychowankowie mogą próbować swoich sił aktorskich.Co roku przygotowywane jest przedstawienie na imprezę w świetlicy „Pasowanie na Świetliczka” oraz dla przedszkolaków z pobliskiego przedszkola i uczniów klas I-III.

W ramach zajęć plastycznych nauczyciele świetlicy przygotowują uczniów do szkolnych, międzyszkolnych ,wojewódzkich konkursów,w których dzieci odnoszą liczne sukcesy.