Dyrektor Szkoły informuje, że dnia 10 października 2019 r. zostało zawarte „Porozumienie w sprawie świadczenia zdrowotnego w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku’’ finansowanych ze środków publicznych, w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym:
Perłowy Uśmiech
15-644 Białystok
ul. Storczykowa 5 gab.115 I p
Usługi stomatologiczne będą realizowane na podstawie zgłoszeń telefonicznych - tel. 85 661 88 88 przez rodzica uprawnionego ucznia, w godzinach pracy gabinetu: 
Poniedziałek               1200  - 1800
Wtorek                       800   - 1400
Środa                         1200 - 1800
Czwartek                    800  - 1400
Piątek                         1000 - 1030
Sobota                       800 - 1400

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.