SZANOWNI RODZICE

Informacje o płatnościach za obiady za miesiąc grudzień 2019 roku otrzymają Państwo w formie elektronicznej – drogą e-mailową,

W związku z końcem roku kalendarzowego płatności za obiady należy dokonać od 1 do 5 grudnia 2019r. zgodnie z kwotą podaną w e-mailu. Po upływie tego terminu nastąpi blokada karty.

Proszę o terminowe wpłaty.

Ponawiam prośbę o odbiór loginu i pinu do Panela Rodzica – dotyczy zgłaszania nieobecności dziecka na obiedzie.

Osoby, które nie posiadają e-maila, proszę o telefoniczne uzgodnienie kwoty obiadowej u intendentki lub w kadrach, tel. 85 66-14-605 wew. 16 lub 14 w dniach 2-3.12.2019

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.