Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego odbędzie się 03.12.2019r. (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13.

W naszej szkole etap rejony piszą wymienione szkoły z Białegostoku:

- Publiczne szkoły podstawowe od nr 32 do nr 53

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

- Katolicka Szkoła Podstawowa w Białymstoku

- Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Białymstoku

- Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku

- Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku

- Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO w Białymstoku

- Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 PTO w Białymstoku

- Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Białymstoku

Po rozebraniu się we wskazanej szatni wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami spotykają się o godzinie 9.40 w holu na II piętrze, gdzie zostaną przeprowadzone wymagane czynności organizacyjne. Następnie uczniowie udadzą się do wyznaczonych sal. Konkurs rozpocznie się o godz. 10.00 i będzie trwał 90 min. Po zakończeniu wykonywania zadań każdy uczestnik udaje się do świetlicy górnej do swojego opiekuna i pod jego opieką opuszcza szkołę.

Każdy uczestnik konkursu musi mieć:

- podpisaną kartę kodową,

- ważną legitymację szkolną,

- nieścieralny niebieski lub czarny długopis,

Barbara Osipczuk

Przewodnicząca Rejonowej Komisji

Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.