Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego odbędzie się 03.12.2019 r. (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13.

Członkowie Komisji Rejonowej spotykają się o godzinie 9.15 w sali 213 (II piętro), gdzie podpisują oświadczenia i odbierają identyfikatory, po czym zostanie przeprowadzone krótkie szkolenie. Następnie, o godz. 9.40 w w holu na II piętrze odbędzie się spotkanie z uczniami i opiekunami. Konkurs rozpocznie się o godz. 10.00 i będzie trwał 90 min.

Zakończenie prac komisji przewidywane jest ok. godz. 18.00

Bardzo proszę wszystkich członków komisji o wzięcie ze sobą długopisów z czerwonym i zielonym tuszem oraz kalkulatorów.

Barbara Osipczuk

Przewodnicząca Rejonowej Komisji

Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.