Zbiórkę słodyczy, materiałów higienicznych i opatrunkowych oraz środków czystości pod hasłem „Podaruj dzieciom uśmiech” współorganizuje w grudniu 2019 roku Szkolny Klub Wolontariusza "Klub Ośmiu" przy Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku.

Akcja społeczna odbywa się na terenie całego woj. podlaskiego, jej organizatorem jest Centrum Aktywności Społecznej  PRYZMAT w Suwałkach. Akcja ma tak szeroki zasięg, gdyż zaangażowały się w nią nie tylko organizacje z Białegostoku. Współorganizatorami akcji w subregionie łomżyńskim i bielskim jest Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu „Czas Rozwoju” w Łomży i Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” w Osmoli.

Organizacje te utworzyły lokalne koalicje wolontariatu, których celem jest rozwój i integracja lokalnej społeczności w obszarze wolontariatu, dlatego to już druga akcja społeczna w przeciągu miesiąca. Pierwsza to zbiórka karmy i akcesoriów dla bezdomnych zwierząt pn. „Człowieku – podaj łapę”.

W subregionie białostockim w grudniu odbywa się zbiórka słodyczy i środków czystości dla dzieci z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom pod Modrzewiem” w Białymstoku, ul. św. A. Boboli 5 oraz podopiecznych PCK. Punkty zbiórki:

• Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13, sala 110, Szkolny Klub Wolontariusza ,,Klub Ośmiu” przy SP nr 44

• Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Warszawska 29, Białystok

• Spółdzielnia Socjalna ,,Active Go” ul.   Jagienki 4, Białystok

• Akces Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, ul. Lawendowa 62, Białystok

• Zakład Złotniczy ,,Szafir”, ul. Rumiankowa 9a, Białystok

Szczegółowych informacji udziela: Anna Samborska z SP Nr 44 tel. 607 986 805

Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do zbiórki.

Pomóż NAM pomagać!

Działania organizowane są w ramach zadania „Partnerstwo dla wolontariatu”,  finansowanego ze środków otrzymanych w ramach Programu „Korpus Solidarności”– Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 - 2030”.

podaruj

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.