Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 44 im. St. Moniuszki w Białymstoku

Serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych

do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO „ZERÓWKI”

 Zapewniamy:

  • Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
  • Bardzo dobrze wyposażoną salę w nowoczesne pomoce dydaktyczne
  • Możliwość korzystania z różnorodnych zajęć dodatkowych na terenie szkoły
  • Bezpieczeństwo
  • Opiekę świetlicową po zajęciach dydaktycznych – obejmującą tylko uczniów „zerówki”
  • Możliwość spożywania obiadów
  • Przyjazną i życzliwą atmosferę

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rekrutacji.

Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywa się w dniach 16.03.2020 - 25.03.2020r. W celu rekrutacji zapraszamy do szkoły lub na stronę internetową www.nabor.um.bialystok.pl Jeśli wypełnicie Państwo wniosek drogą internetową i zostanie on zarejestrowany w systemie należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły.

Logo Mistrzowie Matlandii