Rodzice dzieci zakwalifikowanych do kl. I na rok szkolny 2020/2021

obowiązani są do wypełnienia druku tzw. potwierdzenia woli przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej do dnia 31.03.2020 do godz. 15.00

Druki są do pobrania w szkole i na stronie internetowej.

Wypełnione, włożone do koperty i podpisane dostarczamy w wyznaczonym terminie.

Nie złożenie w terminie potwierdzenia woli jest równoznaczne z rezygnacją nauki w naszej szkole.

Pobierz druk

Pobierz listę zakfalikowanych

Logo Mistrzowie Matlandii