Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

„PROMED - SCHOL”

Gabinet profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 44

 Rok szk. 2019/2020

 piel. specj. Tamara Maksimczuk

Poniedziałek: 8:00 - 15:35
Wtorek:                       12.25 – 15.35
Środa:                           8:00 - 15:35
Czwartek: 12.35 – 15.35
Piątek: 8.00 – 15.35