Wykaz okresów wpłat za abonament przelewem internetowym lub przekazem pocztowym na wydzielone konto i wykaz dni w których należy odbierać karty obiadowe z potwierdzeniem wpłaty

Opłatę za obiady przekazujemy na konto:

68 1240 1154 1111 0010 3576 2473.

W tytule wpisujemy : imię i nazwisko dziecka, klasa, za jaki m-c opłata.
na przykład: „Opłata za obiady za styczeń 2017 r., Ola Iksińska, klasa 3a”,
ewentualnie

„Opłata za obiady za styczeń 2017r., Ola Iksińska, klasa 3a (bez 14, 20 styczeń)”.

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy wpisać każde dziecko osobno.

OBIADY WYDAWANE SĄ NA PODSTAWIE KART OBIADOWYCH:

UCZNIOM KLAS 0 – III – KARTY OBIADOWE WYDAJE WYCHOWAWCA KLASY,

UCZNIOWIE KLAS IV – VI – KARTY OBIADOWE ODBIERAJĄ W POKOJU 111,

Pobierz regulamin stołówki

Pobierz harmonogram wpłat