,,Wolontariat jest przygodą, wyzwaniem, szansą na bycie z innymi, na uczenie się od innych, jest czymś co się po prostu lubi i kocha. Jest pasją, a nie wyrzeczeniem!"

Jakub Wygnański

Powyższe motto towarzyszy nam w codziennych działaniach wolontaryystycznch. Wolontariat - to nasza druga klasa, to cudowne spotkanie pokoleń!
Pomagając innym - pomagamy sobie!

Zapraszam do współpracy

Opiekunowie Anna Samborska, Barbara Bożena Brzozowska

Zostań wolontariuszem!

Podaruj część swojego czasu potrzebującym

Czekają na Ciebie dzieci, młodzież,

osoby niepełnosprawne, chore, samotne, starsze…
Warto pomagać!

Wolontariat rzeźbi człowieka!

Jeszcze dziś podejmij decyzję!


Spotkania wolontariuszy – czwartek godz. 16.00 – 17.00 s. 110

Zapraszamy osoby zainteresowane
Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44

Anna Małgorzata Samborska

Barbara Bożena Brzozowska

 

Klub Ośmiu

Archiwum

wolontariat2

wolontariat

 

Dnia 17.01.2019r wolontariuszki Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 im. S. Moniuszki uczestniczyły w spotkaniu z Dyrektorem Departamentu Edukacji Panią Ewą Mituła. Spotkanie dotyczyło prezentacji dotychczasowych działań podejmowanych w ramach realizacji nagrodzonego Projektu ,,Pomagamy z pasją”. Głównym celem projektu jest promowanie dobra w środowisku szkolnym i lokalnym – współpraca z Przedszkolem Samorządowym Nr 36 im. M. Montessori w Białymstoku. W Projekcie uczestniczą wolontariusze z klasy VII obdarzeni wielką wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka, dostrzegający wokół siebie tych, którzy potrzebują pomocy i wsparcia, potrafią dzielić się z innymi swoim wolnym czasem, zdolnościami i optymizmem. Wolontariusze są pełni pasji i zaangażowania, a w swoim życiu kierują się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Grupa projektowa w bieżącym roku szkolnym to uczniowie klasy VII a: Wiktoria Cybulska, Julia Wasilewska, Paulina Biruk, Wiktoria Dybicz, Szymon Andruk. Wolontariuszki wraz z opiekunkami przedstawiły działania projektowe z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz kroniki. Dotychczas zrealizowano następujące inicjatywy:

 • współpraca z Przedszkolem Samorządowym Nr 36 im. M. Montessori: ,,Polak mały” – zajęcia plastyczno - edukacyjne, ,,Mikołajki z wolontariatem” podarowanie dzieciom z PS Nr 36 zestawu edukacyjnego ,,Farma” i ,,Zwierzęta” zakupionego ze środków otrzymanych w ramach projektu, ,,Spotkanie z Mikołajem” – zajęcia edukacyjne w SP Nr 44 zorganizowane dla grupy dzieci z PS Nr 36 (wypiekanie pierników, wykonanie ozdób choinkowych, wspólna zabawa, przekazanie upominków przedszkolakom)
 • współpraca z Fundacją Hospicjum Proroka Eliasza ,,z szacunku do życia”: ,,Pola Nadziei”- sadzenie żonkili w Makówce k. Narwi 100 żonkili na 100-lecie Odzyskania Niepodległości, spotkania edukacyjne z dr n. med. Pawłem Grabowskim ,,O hospicjum, o cierpieniu i pomaganiu”, wykonanie kartek świątecznych dla podopiecznych hospicjum, przekazanych środków pieniężnych na budowę
 • udział w akcjach charytatywnych ,,Bank żywności”, ,,Dziewczynka z zapałkami” w Galerii ,,Zielone Wzgórza”
 • udział w ogólnopolskiej akcji ,,Szlachetna paczka”
 • współpraca z PCK – kwesta czerwonokrzyska PCK, charytatywna kolacja bożonarodzeniowa
 • współpraca ze Stowarzyszeniem ,,My dla Innych” – wypiekanie pierników świątecznych
 • ,,Wolontariat dla Niepodległej” – nakręcenie filmu ,,Od przeszłości do przyszłości”, ,,Historia – wspomnienia poezja” spotkanie autorskie z p. J. Koszewskim, kiermasz ciast
 • ,,Kibicujemy z klasą na Stadionie Miejskim” - 3 wyjścia na mecze Jagiellonii
 • Bicie rekordu Guinnessa w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo – oddechowej
 • ,,Drzewo Tolerancji” - Międzynarodowy Dzień Tolerancji
 • ,,Noś odblaski” – akcja edukacyjno – profilaktyczna – rozdawanie odblasków mieszkańcom osiedla ,,Zielone Wzgórza
 • Zbiórka nakrętek plastikowych dla Tomusia - choroba genetyczna- Zespół Angelmana
 • ,,Cukier Lukier” – słodkie pokazy – warsztaty edukacyjne dla uczniów
 • udział w 27 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – kwestowanie, pomoc w sztabie WOŚP, prezentacja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Opiekunowie: Anna Samborska, Barbara Brzozowska

Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza „Klubu Ośmiu” opracowali Projekt „Pomagamy z pasją” w ramach konkursu ogłoszonego przez Dyrektora Departamentu Edukacji ,,Dobro to norma – bądź normalny!”, który jest realizowany w roku szkolnym 2018/2019. Głównym celem projektu jest promowanie dobra w środowisku rówieśniczym, szkolnym, lokalnym i ogólnopolskim. Zespół projektowy: Wiktoria Cybulska kl. VII a, Julia Wasilewska kl. VII a, Paulina Biruk kl. VII a, Klaudia Charyton kl. VIII b, Angelika Głowacka kl. VIII b. Opiekunowie projektu: Anna Małgorzata Samborska, Barbara Bożena Brzozowska. Czas realizacji październik 2018 – czerwiec 2019.

Dnia 13.01.2019r wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 uczestniczyli w 27 Finale WOŚP, którego celem było pozyskanie środków na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Wolontariusze odwiedzili sztab WOŚP i przyglądali się działaniom starszych wolontariuszy zaangażowanych w akcję i doświadczenia atmosfery kwestowania. Mieli możliwość wykonania pomiaru poziomu cukru we krwi, ciśnienia oraz spirometrii prowadzonych przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Opiekunowie: Anna Samborska, Barbara Brzozowska

W dniach 11-13.01.2019 wolontariuszki Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 uczestniczyły w II zjeździe Akademii Liderów Społeczności Lokalnych ,,od przeszłości do przyszłości" w Barszczewie. Grupa projektowa uczestniczyła w następujących warsztatach: Jakie są cechy lidera?, Po czym poznać dobrego przywódcę?, ,,Co w trawie piszczy?” - diagnoza potrzeb społeczności lokalnej, ,,Za liderem pójdę w ciemno" - zajęcia outdoorowe, Jak stworzyć kreatywny projekt?, Gra ,,Rozwiązujemy lokalny węzeł gordyjski", Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Skuteczna komunikacja w działalności lidera. Opiekunowie uczestniczyli w szkoleniu Tutoring w pracy z młodzieżą.

Opiekun: Anna Samborska

W dniu 20 grudnia 2018r. wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 oraz Szkolnego Koła PCK wraz z opiekunkami uczestniczyli w Charytatywnej Kolacji Bożonarodzeniowej w Restauracji ,,Horyzont" organizowanej przez Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas świątecznej kolacji wolontariusze składali życzenia dzieląc się opłatkiem i śpiewając kolędy. Był też czas na wysłuchanie koncertu kolęd na żywo granych przez saksofonistkę oraz zintegrowania się wolontariuszy.

Opiekunowie: Anna Samborska, Barbara Brzozowska

Dnia 10 grudnia 2018r. wolontariusze obchodzili swoje święto podczas Gali ,,Barwy Wolontariatu”, która odbyła się na Uniwersytecie w Białymstoku w Auli im. J. Korczaka.. Statuetki odebrało dziesięciu wyróżniających się wolontariuszy z województwa podlaskiego. W gronie laureatów Regionalnego Konkursu ,,Barwy Wolontariatu” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego znalazła się Barbara Bożena Brzozowska zgłoszona do konkursu przez Stowarzyszenie ,,My dla Innych”. Pani Barbara Brzozowska odebrała statuetkę i dyplomy uznania z rąk Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Macieja Żywno za szlachetną pracę i bezcenną pomoc dla dobra innych oraz koordynację pracy wolontariuszy w swoim środowisku lokalnym. Z przesłaniem do wolontariuszy wystąpił Maciej Żywno dzieląc się doświadczeniem i refleksjami z działalności wolontarystycznej. Podczas Gali 200 aktywnym społecznikom z Białegostoku wręczono pamiątkowe medale za angażowanie się w działania organizacji pozarządowych w Białymstoku. W gronie nagrodzonych znalazł się Szkolny Klub Wolontariusza ,,Klub Ośmiu” przy SP Nr 44 wraz z opiekunkami Anną Samborską oraz Barbarą Brzozowską, które odebrały Medale za owocną pracę na rzecz społeczności ,,Wolontariusz na Medal”. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Niech wasza postawa będzie powodem do dumy i należnej satysfakcji.

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza: Anna Samborska, Barbara Brzozowska

W dniu 17.12.2018r. wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 w ramach realizacji Projektu ,,Dobro to norma – bądź normalny” - ,,Pomagamy z pasją” uczestniczyli w warsztatach wypiekania pierniczków świątecznych. Zajęcia odbyły się w siedzibie Stowarzyszenia ,,My dla Innych” dzięki systematycznej i aktywnej współpracy. Wolontariusze z ogromnym zaangażowaniem wyrabiali i zagniatali ciasto, formowali pierniczki wykazując się przy tym wielką pomysłowością i kreatywnością. Zapach pieczonych pierników wprowadził wolontariuszy w świąteczny nastrój.

Opiekunowie: Anna Samborska, Barbara Brzozowska

Dnia 14.12.2018r. w SP Nr 44 odbyły się spotkania edukacyjne dla wolontariuszy i zainteresowanych uczniów z dr n. med. Pawłem Grabowskim Prezesem Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza z szacunku dla życia. Uczniowie z dużym zainteresowaniem oglądali prezentację i słuchali informacji nt pracy hospicjum domowego i opieki paliatywnej. Uczniowie nawiązali doskonały kontakt z prowadzącym, zadawali pytania i odpowiadali na pytania zadawane przez doktora. Pan doktor opowiedział o budowie hospicjum stacjonarnego z całodobową opieką w Makówce k. Narwi, gdzie nasi wolontariusze we wrześniu b.r. sadzili żonkile ,,Pola Nadziei”. Uczniowie podjęli decyzję o wspieraniu budowy hospicjum i pozyskaniu środków finansowych na tak szczytny cel. Wiemy, że jeżeli działamy wspólnie, możemy realizować wielkie cele na rzecz dobra wspólnego!

Koordynator działań: Anna Samborska

W dniu 10.12.2018r. uczennice Szkoły Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku wolontariuszki Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” wraz z Dyrekcją szkoły i opiekunem uczestniczyły w spotkaniu z grupą przedszkolną dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 36 im. M. Montessori. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji Projektu ,,Dobro to norma – bądź normalny!” – ,,Pomagamy z pasją”. Po rozpoznaniu potrzeb przedszkola ze środków projektu został zakupiony i przekazany przedszkolakom zestaw edukacyjny ,,Farma”. Dzieci bardzo się cieszyły rozpakowując prezenty i oglądając przedmioty edukacyjne. Grupa przedszkolna Nr 7 została zaproszona na ,,Spotkanie z Mikołajem” do SP Nr 44 w dniu 13.12.2018r. podczas którego wspólnie
z wolontariuszkami będą uczyć się dobroczynności.

Opiekun wydarzenia: Anna Samborska

Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44 po raz kolejny włączyli się do XVII edycji Ogólnopolskiej akcji ,,Szlachetna paczka” organizowanej przez Stowarzyszenie ,,WIOSNA”. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem ,,Lubię ludzi”.  Wolontariusze w dniach 26.11.2018 - 7.12.2018  zorganizowali na terenie szkoły zbiórkę artykułów spożywczych, papierniczych, środków czystości, odzieży dla potrzebującej rodziny wybranej z bazy rodzin. W akcję aktywnie włączyła się cała społeczność szkolna (uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły). Dnia 8.12.2018r odbył się Finał ,,Szlachetnej paczki”, podczas którego Anna Samborska i Anna Gorzkowska dostarczyły do magazynu ,,Szlachetnej paczki” zebrane artykuły – 22 paczki. Był też czas na podzielenie się wrażeniami i doświadczeniami z wolontariuszami ,,Szlachetnej paczki” na temat organizowania akcji oraz słodki poczęstunek. Za swoje zaangażowanie wolontariusze i opiekunowie otrzymali Certyfikat ,,Witaj w Drużynie SZLACHETNEJ PACZKI! Razem zmieniamy świat na lepsze!”

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Darczyńcom  za okazane wsparcie! To dzięki Wam mogliśmy wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy tego najbardziej potrzebują i sprawić, że ich święta będą szczęśliwe i pogodne! Paczka, którą otrzymała rodzina, to coś więcej niż pomoc materialna. To znak, że są dla kogoś ważni i że jest ktoś, kto w nich uwierzył po to, aby oni potrafili uwierzyć w siebie. Najbardziej pomagamy wtedy, kiedy koncentrujemy się na poznawaniu drugiego człowieka i odkrywaniu jego piękna. Mamy nadzieję, że doświadczenie tego piękna było również Twoim udziałem. Dziękujemy, że wizja lepszego świata jest dla Ciebie ważna. Życzymy wszystkim jeszcze większej otwartości i odwagi  w zmienianiu świata na lepsze!

Z wyrazami szacunku Anna Samborska, Barbara Brzozowska, Anna Gorzkowska