W dniu 6 marca naszą szkołę odwiedzili żołnierze 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, którzy przeprowadzili prelekcję tematycznie związaną z przypadającym na 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W zajęciach udział wzięli uczniowie klas ósmych i siódmych.

Prelekcje prowadzone przez żołnierzy  są częścią projektu edukacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej p.t. „Kalendarz z mundurem”. Zajęcia odbywają na podstawie przygotowanego kalendarza z zaznaczonymi tematami z historii Polski. Spotkania związane są głównie z wielkimi ruchami patriotycznymi i kluczowymi wydarzeniami z historii oręża polskiego.

                                                                                                                                                                                                                                nauczyciele historii

Dnia 5 marca 2020 r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski poświęcony dziecięcej twórczości Jana Brzechwy. Skierowany był do uczniów klas II. Celem konkursu było przybliżenie dzieciom twórczości Jana Brzechwy, rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień oraz pobudzanie aktywności uczniów. Pojawienie się ogłoszenia o inicjatywie spotkało się z dużym zainteresowaniem i odzewem ze strony uczniów. Zadaniem każdego uczestnika była prezentacja
wybranego przez siebie wiersza Jana Brzechwy. Dzieci podeszły z wielkim entuzjazmem do zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich. Jury wysłuchało wielu ciekawych interpretacji wierszy słynnego poety. Po burzliwych obradach udało się wyłonić laureatów:
I miejsce – Kinga Maciorkowska i Alicja Micun
II miejsce – Aleksander Biegański i Daniel Gumieniak
III miejsce – Agata Kaczanowska i Elwira Makiewicz
Naszym artystom gratulujemy i zachęcamy do dalszego rozwijania swoich zainteresowań.

Diana Sidoruk z klasy VC i Jakub Kowalko z klasy VIIA znaleźli się w gronie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży, którzy otrzymali stypendia artystyczne Marszałka Województwa na rok 2020. W dniu 4 marca 2020 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku odbyła się Uroczysta Gala wręczenia stypendiów. Diana i Jakub odebrali je z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego pana Artura Kosickiego.

Gratulujemy i życzymy sukcesów

Dnia 4 marca klasa II b odwiedziła Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mieszczącego się w Pałacu Branickich. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych o charakterze prozdrowotnym. Zwiedzając Muzeum obejrzeli ekspozycję z zakresu historii medycyny i farmacji oraz poznali tajemniczy świat dawnej apteki. Dzieci miały też okazję zobaczyć gabinet okulistyczny, stomatologiczny, rentgenowski i szpital polowy z okresu międzywojennego. Największą atrakcją pobytu w Muzeum było samodzielne wykonanie przez uczniów odlewu z gipsu Pałacu Branickich.
To był niezwykły wyjazd. Obcowanie ze sztuką i medycyną dostarczyło dzieciom wielu wrażeń, zainspirowało i zachęciło do poznawania niezwykłych miejsc prezentujących wartości historyczne i artystyczne.

            W lutym 2020 szkoła podejmowała różnorodne działania i inicjatywy w związku z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Głównym celem DBI było inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. W ramach inauguracji obchodów DBI 2 nauczycielki uczestniczyły w dniu 11.02.2020r. w konferencji z okazji DBI w Warszawie. Inicjatywa adresowana była do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych oraz praktyków pracujących z dziećmi.

            Po raz kolejny nasza szkoła przyłączyła się do obchodów DBI organizując zajęcia edukacyjne dla uczniów oraz ogłaszając konkurs ,,Bezpieczny Internet” Do konkursu przystąpiło 80 uczniów z klas I – VIII, którzy zaprezentowali swoją wiedzę nt bezpieczeństwa w Internecie. Wszystkie zgłoszone prace zostały wyeksponowane w Galerii prac ,,Bezpieczny Internet”. Zajęcia edukacyjne dla uczniów przeprowadzili wychowawcy klas wykorzystując materiały edukacyjne ze strony saferinternet.pl oraz dzielnicowy III Komisariatu Policji w kl. IV – VI. W klasach VII – VIII pedagog szkolny przeprowadził zajęcia w oparciu o scenariusz #jestnaswiecej dotyczące hejtu. Uczniowie klas VIII w dniu 13.02.2020r. uczestniczyli w konferencji oraz warsztatach z okazji Europejskiego Dnia Bezpiecznego Internetu organizowanej przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji wraz z Technikum Programistycznym INFOTECH w Białymstoku i Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Wychowawcy klas podczas spotkań z rodzicami przekazali istotną wiedzę nt bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zapoznali z kampanią ,,Domowe Zasady Ekranowe”. Poprzez podjęte inicjatywy chcemy uświadomić rodzicom problem szkodliwych treści i ich odpowiedzialność za zapewnienie dziecku bezpieczeństwa oraz dostarczyć informacji o konkretnych zasadach i narzędziach ograniczających ryzyko kontaktu dzieci z nieodpowiednimi treściami online. Internet daje wiele możliwości, zwłaszcza dzieciom, którym pomaga w nauce, zabawie, poznawaniu nowych ludzi oraz komunikowaniu się ze światem. Stanowi on jednak bardzo duże zagrożenie dla dzieci  jeżeli pozostanie bez kontroli.  Koordynator: Anna Samborska, Barbara Brzozowska

 

 

Dnia 25.02.2020 r. uczniowie klasy I b odwiedzili Przedszkole Samorządowe nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach”. Celem wizyty była wspólna zabawa ostatkowa. Nie zabrakło tańców, różnych zabaw i konkursów. Wszyscy wspaniale się bawili oraz miło spędzili czas.

Dnia 20 lutego 2020 r. uczniowie klasy II b wzięli udział w warsztatach sadzenia roślin w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieciaki Sadzeniaki”. Celem tej akcji jest rozbudzanie w dzieciach zainteresowań przyrodą i nauczenie podstawowych umiejętności pielęgnacji roślin. Zajęcia składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Najpierw uczniowie obejrzeli bardzo ciekawą prezentację multimedialną o znaczeniu roślin w życiu człowieka. Następnie odbyły się zajęcia praktyczne, gdzie dzieci zaopatrzyły się w rękawiczki i zabrały się za przesadzanie kwiatów. Na koniec każdy z uczestników zabrał swój własnoręcznie posadzony kwiatek do domu, gdzie będzie mógł stosować poznane zasady dbania o roślinę.
Dziękujemy zespołowi Leroy Merlin za możliwość udziału w zajęciach i cudownie spędzony czas. Na pewno uczniowie będą długo wspominać tę wspaniałą lekcję przyrody.

Dnia 17 lutego 2020 r. uczniowie klasy II b mieli okazję po raz kolejny odwiedzić Galerię im. Sleńdzińskich w Białymstoku, w której odbyły się warsztaty plastyczne. W tym nietypowym, artystycznym miejscu dzieci z dużym zaangażowaniem tworzyły piękne dzieła. Tematem prac były sowy. Twórczość uczniów można obejrzeć w naszej sali.

Dnia 14.02.2020r. uczniowie klasy VIII a uczestniczyli w zajęciach ekologicznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Białymstoku. Celem zajęć było kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych w kontekście troski o czyste powietrze oraz podniesienie świadomości ekologicznej uczniów poprzez uświadomienie potrzeby dbania o czyste powietrze, walki z niską emisją. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość zapoznania się z działaniami Straży Miejskiej w trosce o czyste powietrze z wykorzystaniem Smogobusa.

Koordynator: Anna Samborska

Piątek, 14 lutego, upłynął uczniom naszej szkoły pod znakiem radości i życzliwości. Dzieci mogły skorzystać z poczty walentykowej i wysłać kartkę z życzeniami do wybranej osoby. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zamienili się tego dnia w doręczycieli kartek z wyrazami sympatii. Uśmiechy na twarzy odbiorców świadczyły o tym, że zapewnienia o uczuciach są niezwykle potrzebne.

Dnia 05.02.2020r uczniowie klasy VII c uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego dotyczących przygotowania do wyboru dalszej ścieżki kształcenia ,,Przedsiębiorczy i kreatywni - kształcenie kompetencji przyszłości”. Zajęcia odbyły się w siedzibie Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Ciepłej 32. Uczniowie uczestniczyli w grze symulacyjnej ,,Kaczki” wykazując się dużą pomysłowością i przedsiębiorczością. Podczas gry uczniowie w grupach zajmowali się organizowaniem przedsiębiorstwa, produkcją i sprzedażą. Musieli sami zadbać o środki produkcji – brali kredyt, wypożyczali nożyczki, linijki, kupowali surowiec, modyfikowali produkt, aby był atrakcyjniejszy, dbali o sprzedaż, płacili podatki, a w końcu sporządzali rachunek zysków i strat. Uczestnicząc w grze, uczniowie mieli okazję sprawdzić się w pracy zespołowej (organizacja i synchronizacja działań, podział zadań, praca w stresie), w pełnieniu określonych ról, w efektywnym gospodarowaniu czasem oraz planowania działań. Gra wprowadziła elementy współzawodnictwa, każdemu zależało, by jak najwięcej zarobić. Uczniowie chętnie angażowali się w swoje role, każdy chciał być najlepszy. Grze towarzyszyły prawdziwe emocje. Niewątpliwym walorem gry był też aspekt matematyczny. Notowanie przychodów i rozchodów na karcie bilansowej wymagało niesamowitej sprawności rachunkowej. Uczniowie uświadomili, że bezbłędnie prowadzona rachunkowość czasem decyduje o zwycięstwie. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i komunikatywnością.

Wyjście zorganizowały : Anna Samborska, Barbara Brzozowska

Dnia 17 stycznia 2020 r. odbył się w naszej szkole konkurs piosenki angielskiej "Let's sing a song" organizowany przez nauczycieli języka angielskiego. Wzięło w nim udział 29 solistów z klas I - VIII. Młodzi artyści zaprezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności wokalnych i językowych. Zgromadzeni w harcówce uczniowie, nauczyciele i rodzice nagrodzili występujących gromkimi brawami. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tuż po zimowych feriach.

Karnawał to czas tańca i zabawy, stąd pomysł uprzyjemnienia ostatnich przed feriami dni nauki, a zarazem dania możliwości pokazania się uzdolnionej młodzieży naszej szkoły. W dniu 16 stycznia czworo solistów i cztery formacje zaprezentowało swoje umiejętności taneczne. Pokazy oceniało Jury w składzie: dwóch nauczycieli i dwóch uczniów, mając do dyspozycji punkty od 1 do 9. Punktowany był układ choreograficzny, poczucie rytmu oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Wyniki konkursu:

I miejsce - Magdalena Kaczanowska kl. IV b

I miejsce - Wiktoria Kaczurak kl. IV a

II miejsce - Marianna Fiłonowicz kl. V c

                Julia Garczyńska, Natalia Milewska kl. V e

III miejsce - Alicja Okoczuk, Oliwia Kondzior kl. V b

                  Lena Drużba, Julia Koronkiewicz, Zosia Makowska kl. IV b

                  Ewa Marcinowicz kl. V b

                  Michalina Kuchcińska, Sylwia Białowieżec, Patrycja Gieglis kl. IV b

Radosna atmosfera panująca wśród widzów świadczyła o dobrej zabawie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy. Życzymy udanych ferii.

                                                                              Samorząd Uczniowski

 

14 stycznia 2020r. w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. W bajkowej scenerii, przy pięknej muzyce dzieci bawiły się wspaniale. Dodatkową atrakcją były konkursy i zabawy, które dostarczyły mnóstwa radości.Najmłodsi nie zawiedli w swej pomysłowości, dzięki czemu na balu nie zabrakło księżniczek, rycerzy, piratów, czarodziejek. Na zakończenie balu przybył Święty Mikołaj, który obdarował wszystkie dzieci słodkościami.

20 grudnia uczniowie klasy III a i II a wyjechali do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Podczas zajęć edukacyjnych dzieci miały możliwość poznać zwyczaje ludowe związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Jednym z takich zwyczajów były Herody, widowisko opisujące historię okrutnego króla, odgrywane przez orszak kolędniczy wędrujący od domu do domu. Podczas "Gwiazdki w Skansenie" autorską wersję Herodów przedstawił znany białostocki lalkarz, aktor i reżyser Mateusz Tymura. Z kolędowaniem związana była również specjalnie przygotowana wystawa szopek, kukiełek bożonarodzeniowych i gwiazd kolędniczych. O tym, jak powstają gwiazdy kolędnicze opowiadał dzieciom pan Piotr Bogacewicz, który ich wykonaniem zajmuje się od wczesnej młodości. W części warsztatowej wszyscy uczestnicy mieli okazję popisać się swoją wyobraźnią oraz kreatywnością i samodzielnie wykonać kukiełki "herody". Podczas wizyty w skansenie dzieci zobaczyły również, jak dawniej wyglądał świąteczny wystrój wiejskiej chałupy, jakie potrawy królowały na wiligijnym stole oraz jak odbywał się tradycyjny wypiek opłatków. Organiści, którzy zajmowali się produkcją opłatków, używali do ich wypieku specjalnych kleszczy. Wypełnioną ciastem formę umieszczali w żarze paleniska. Dziś taki widok możliwy jest tylko w skansenie. Oczywsiście, nie obyło się bez degustacji. Świeży, pachnący, chrupiący opłatek, smakował każdemu. Miłym i ciepłym akcentem na zakończenie wizyty w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej był dla wszystkich dzieci czas spędzony przy ognisku.

Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest odgrywanie inscenizacji o Bożym Narodzeniu zwanych Jasełkami. W świąteczną atmosferę wprowadzili nas uczniowie, którzy przygotowali przedstawienia jasełkowe - klasa III d pod kierunkiem pani Agnieszki Smółko oraz uczniowie klas VI pod kierunkiem pani Edyty Kondraciuk. Zaprezentowali je 18 grudnia, przypominając w ten sposób wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to w Betlejem narodziło się Boże Dzieciątko. Uroku inscenizacji dodały kolędy, które napełniły wszystkich świąteczną radością i sprawiły, że poczuliśmy magię zbliżających się świąt.

Logo Mistrzowie Matlandii