Uwaga Rodzice !!!

Kolejny raz zapraszamy Państwa do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (komputery, drukarki, sprzęt AGD, telewizory, radia, wieże stereofoniczne itp.) w ramach programu:

      „Moje miasto bez elektrośmieci”

Zużyty sprzęt przynosimy od 12 grudnia do 20 grudnia 2018r. do szkoły
i zostawiamy na schodkach przy rampie kuchennej ( od strony restauracji „Mozart”).

Przypominamy, iż za zebrany sprzęt otrzymujemy kupony Funduszu Oświatowego i zamieniamy je na bezpłatne pomoce dydaktyczne - zbieramy na tablicę interaktywną.

Bliższe informacje w sali nr 6 lub pokoju 111.

UWAGA RODZICE !!!

uczniów otrzymujących STYPENDIUM SZKOLNE

Proszę zgłaszać się z fakturami po odbiór stypendium szkolnego za okres wrzesień - grudzień 2018 r

PROSZĘ O DOSTARCZENIE NUMERU KONTA

w godz. 8.30 – 12.00 , pok. 111

Podstawą do wypłaty stypendium, stanowią imienne rachunki lub faktury, potwierdzające faktycznie poniesione wydatki na pomoc rzeczową

o charakterze edukacyjnym lub udział w zajęciach dodatkowych /pozalekcyjnych/, które należy przedłożyć w szkole najpóźniej do

13 grudnia 2018.

UWAGA RODZICE !!!

UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W dniach 19.11.2018 – 23.11.2018

w godzinach 800-1530  

należy zgłaszać się po odbiór decyzji

w sprawie

przyznanego stypendium szkolnego.

UWAGA RODZICE!!!

Od 1 stycznia 2019 roku zostanie wprowadzony elektroniczny system zgłaszania nieobecności dzieci na obiedzie. W związku z powyższym otrzymają Państwo login i PIN do PANELU RODZICA systemu STOPEREK

( strona www.panel128.stoperek.pl )

Serdecznie Państwa zapraszam po odbiór loginów do pokoju 111

w godzinach 800 – 1600 w dniach od 3 grudnia 2018 r do 20 grudnia 2018 r

------------------------------------------------------------------------------                    

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, IŻ ODPISY I ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY BĘDĄ REALIZOWANE DO DNIA

20 GRUDNIA 2018 r.

PODSTAWĄ ZWROTU SĄ WCZEŚNIEJ ZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI NA OBIEDZIE ORAZ WYPEŁNIONY I ZŁOŻONY WNIOSEK DO POKOJU 111

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

OPŁATY ZA OBIADY ZA GRUDZIEŃ 2018 R

Proszę dokonać przelewem w dniach

od 1 grudnia 2018r do 5 grudnia 2018r

na konto:                                                            

68 1240 1154 1111 0010 3576 2473.

 W tytule wpisujemy : imię i nazwisko dziecka, klasa, za jaki m-c opłata.
przykład: „Opłata za obiady za grudzień 2018 r., Ola Iksińska, klasa 3a”,
W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy wpisać każde dziecko osobno.

ABONAMENT ZA GRUDZIEŃ wynosi- 42 zł

za okres 03.12.2018 – 21.12.2018

( 14 X 3,00 = 42,00 - W ZWIĄZKU Z WOLNYM 12 LISTOPADA 2018r)

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z OBIADÓW DZIECKA, RODZIC MA OBOWIĄZEK POWIADOMIĆ I ZŁOŻYĆ WNIOSEK W P. 111, NAJPÓŹNIEJ DO KOŃCA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC OD KTÓREGO DZIECKO NIE BĘDZIE KORZYSTAŁO Z OBIADÓW.

Zostań wolontariuszem!

Podaruj część swojego czasu potrzebującym

Czekają na Ciebie dzieci, młodzież,

osoby niepełnosprawne, chore, samotne, starsze…
Warto pomagać!

Wolontariat rzeźbi człowieka!

Jeszcze dziś podejmij decyzję!


Spotkania wolontariuszy – czwartek godz. 16.00 – 17.00 s. 110

Zapraszamy osoby zainteresowane
Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44

Anna Małgorzata Samborska

Barbara Bożena Brzozowska