Wyniki stopnia rejonowego zostaną ogłaszane na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą wojewódzkiej komisji konkursowej:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Białymstoku ul. Piastowska 3D http://www.sp33bialystok.szkolnastrona.pl

Listy uczestników zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego zostaną opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego odbędzie się 03.12.2019r. (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13.

W naszej szkole etap rejony piszą wymienione szkoły z Białegostoku:

- Publiczne szkoły podstawowe od nr 32 do nr 53

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

- Katolicka Szkoła Podstawowa w Białymstoku

- Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Białymstoku

- Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku

- Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku

- Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO w Białymstoku

- Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 PTO w Białymstoku

- Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Białymstoku

Po rozebraniu się we wskazanej szatni wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami spotykają się o godzinie 9.40 w holu na II piętrze, gdzie zostaną przeprowadzone wymagane czynności organizacyjne. Następnie uczniowie udadzą się do wyznaczonych sal. Konkurs rozpocznie się o godz. 10.00 i będzie trwał 90 min. Po zakończeniu wykonywania zadań każdy uczestnik udaje się do świetlicy górnej do swojego opiekuna i pod jego opieką opuszcza szkołę.

Każdy uczestnik konkursu musi mieć:

- podpisaną kartę kodową,

- ważną legitymację szkolną,

- nieścieralny niebieski lub czarny długopis,

Barbara Osipczuk

Przewodnicząca Rejonowej Komisji

Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego odbędzie się 03.12.2019 r. (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13.

Członkowie Komisji Rejonowej spotykają się o godzinie 9.15 w sali 213 (II piętro), gdzie podpisują oświadczenia i odbierają identyfikatory, po czym zostanie przeprowadzone krótkie szkolenie. Następnie, o godz. 9.40 w w holu na II piętrze odbędzie się spotkanie z uczniami i opiekunami. Konkurs rozpocznie się o godz. 10.00 i będzie trwał 90 min.

Zakończenie prac komisji przewidywane jest ok. godz. 18.00

Bardzo proszę wszystkich członków komisji o wzięcie ze sobą długopisów z czerwonym i zielonym tuszem oraz kalkulatorów.

Barbara Osipczuk

Przewodnicząca Rejonowej Komisji

Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

SZANOWNI RODZICE

Informacje o płatnościach za obiady za miesiąc grudzień 2019 roku otrzymają Państwo w formie elektronicznej – drogą e-mailową,

W związku z końcem roku kalendarzowego płatności za obiady należy dokonać od 1 do 5 grudnia 2019r. zgodnie z kwotą podaną w e-mailu. Po upływie tego terminu nastąpi blokada karty.

Proszę o terminowe wpłaty.

Ponawiam prośbę o odbiór loginu i pinu do Panela Rodzica – dotyczy zgłaszania nieobecności dziecka na obiedzie.

Osoby, które nie posiadają e-maila, proszę o telefoniczne uzgodnienie kwoty obiadowej u intendentki lub w kadrach, tel. 85 66-14-605 wew. 16 lub 14 w dniach 2-3.12.2019