25.09.2022 r.

Na lekcjach fizyki uczniowie zapoznali się z pomocami naukowymi zakupionymi w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Podczas pracy w grupach uczniowie klas ósmych wykonywali eksperymenty dotyczące "Elektryzowania ciał" z wykorzystaniem zestawu SMARTBEE CLUB Unbox curiosityl ELEKROSTATYKA zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

Podczas pracy w grupach uczniowie klas siódmych wykonywali eksperymenty dotyczące tematu "Rodzaje oddziaływań i ich wzajemność" z wykorzystaniem zestawów: SMARTBEE CLUB Unbox curiosityl MECHANIKA, SMARTBEE CLUB Unbox curiosityl ELEKTROSTATYKA zakupionych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

Podczas innych lekcji fizyki uczniowie klas ósmych pracując w grupach budowali elektroskopy i wykonywali eksperymenty dotyczące tematu "Elektryzowanie przez dotyk" z wykorzystaniem zestawu NTL ELEKTROSTATIKA P9902-5S zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

Na lekcjach chemii uczniowie zapoznali się z pomocami naukowymi zakupionymi w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Uczniowie klasy 8E wykonywali m.in. eksperyment dotyczący "Otrzymywania kwasu siarkowego (IV)" z wykorzystaniem zestawu EMPIRIUSZ z zużyciem googli VR zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Rzeczywistość wirtualna czyli obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Polega na kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Może on reprezentować zarówno elementy świata realnego (symulacje komputerowe), jak i zupełnie fikcyjnego (gry komputerowe science-fiction). Uczniowie otrzymali kwas siarkowy (IV). Wszystkim bardzo podobały się zajęcia.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności