DYREKTOR SZKOŁY -  mgr  Ewa Barbara Zaniewska

WICEDYREKTOR mgr Bożena Ewa Kujawska

WICEDYREKTOR  - mgr  Grażyna Wołkowycka - Tomaszuk

Godziny przyjęć interesantów - w godzinach pracy szkoły

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności