Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami 2022/ 2023

 Miesiąc

 Dzień

wrzesień

Organizacja pracy

Wybory do Klasowych Rad Rodziców

Dokumentacja szkolna

Oddziały przedszkolne – do 09.IX.2022

klasy I – III – do 16. IX. 2022

klasy IV – VIII – do 22. IX. 2022

22. IX. 2022 (wtorek) godz. 1800 stołówka szkolna - wybory Rady Rodziców

październik – spotkania indywidualne

listopad – klasy VIII zebrania

styczeń

Sprawy bieżące

Informacja o osiągnięciach uczniów

Propozycje ocen klasyfikacji

Oddziały przedszkolne do 13.I.2023

klasy I – III     do 13. I. 2023

klasy IV – VIII do 13. I. 2023

luty - klasy VIII - zebrania

marzec - spotkania indywidualne lub zebrania

kwiecieńklasy VIII zebrania

maj

Sprawy bieżące

Informacja o osiągnięciach uczniów

Przewidywane oceny promocyjne

 Oddziały przedszkolne 9.V.2023 (wtorek)

klasy I – III     9.   V. 2023 ( wtorek )

klasy IV – VIII   10. V. 2023 (środa)

 

Godzina do dyspozycji ucznia/rodzica        

II półrocze, rok szk. 2022/2023

Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela Dzień/godz./sala
Dyrekcja

Dyrektor

Ewa Barbara Zaniewska

Sekretariat

w godz. pracy szkoły

V – ce Dyrektor

Grażyna Wołkowycka – Tomaszuk

Sekretariat

w godz. pracy szkoły

V – ce Dyrektor Ewa Kujawska

Sekretariat

w godz. pracy szkoły

Pedagog Monika Łukaszuk

Piątek

12.00 – 13.00 - s. 210

Logopeda Anna Kuptel

Poniedziałek

16.00 – 17.00 - s.3A parter

Świetlica Iwona Jabłonowska

Poniedziałek

10.00 – 11.00 - świetlica dolna

Barbara Bożena Brzozowska

Czwartek

16.00 – 17.00 - świetlica górna

Joanna Przastek

Czwartek

15.00 – 16.00 -   świetlica dolna

Aleksandra Kałuża

Piątek

10.50 – 11.50 - świetlica górna

Adam Paruk

Poniedziałek

9.00 – 10.00 - świetlica dolna

Oddziały przedszkolne Anna Fiedorowicz

Czwartek

16.30 – 17.30 – s. 4

Magda Korpacz

Czwartek

16.30 – 17.30 – s. 4

Joanna Worona

Czwartek

16.30 – 17.30 – s. 2

Dorota Guzewicz

Środa

16.30 – 17.30 – s. 2

Katarzyna Dąbrowska – Panczew

Wtorek

15.30 – 16.30 – s. 1

Diana Malec

Wtorek

15.30 – 16.30 – s. 1

Edukacja

Wczesnoszk.

Katarzyna Siemieniako

Wtorek

16.00 – 17.00 – s. 101

Elżbieta Iwaniuk

Czwartek

14.00 – 15.00 – s. 101

Paulina Górecka

Czwartek

16.00 – 17.00 – s. 104

Agnieszka Smółko

Wtorek

14.45 – 15.45 – s. 103


Agnieszka Borawska

Czwartek

15.40 – 16.40 – s. 5

Luba Chilimoniuk

Środa

15.45 – 16.45 – s. 103

Iwona Rykaczewska

Wtorek

15.45 – 16.45 – s. 5

Ewa Dolinowska

Środa

14.00 – 15.00 - s. 6

Agnieszka Koszewnik

Poniedziałek

14.50 – 15.45 - s. 104

Małgorzata Mystkowska

(Język angielski w kl. I – III)

Czwartek

14.45 – 15.45 – s. 105

Chemia

Fizyka

Raisa Zieniuk

Piątek

15.40 – 16.40 s. 108

Anna Perkowska

Poniedziałek

15.00 – 16.00 - s. 108

Język

polski

Małgorzata Kozłowska

Piątek

14.45 – 15.45 – s. 202

Eliza Gryczewska

Środa

16.30 – 17.30 – s.

Marta Supińska

Środa 15.40 – 16.40 – s. 204

Piątek 8.20 – 8.50 – pokój n – elski

Iwona Birycka – Kowalska

Czwartek

15.40 – 16.40 – s. 204

Anna Kieda

Piątek

13.40 – 14.40 – s. 206/pokój n - elski

Matematyka Ewa Szutkiewicz

Czwartek

15.40 – 16.40 s. 208

Jolanta Matel

Poniedziałek

15.45 – 16.45 – s. 207

Paulina Jarmołowicz

Poniedziałek

14.45 – 15.45 – s. 208

Biologia

Geografia, EdB, WdŻ

Agata Krzywosz

Środa

13.40 – 14.40 – s. 03/ pokój n - elski

Adam Czajkowski

Środa

13.40 – 14.40 - pokój nauczycielski

Ewa Kateusz

Czwartek

14.45 – 15.45 – pokój nauczycielski

Religia Edyta Kondraciuk

Wtorek

16.30 – 17.30 – s. 02

Urszula Moczydłowska

Środa

13.40 – 14.40 – s. 6

Ks. Sebastian Barwiejuk

Czwartek

14.30 – 15.30 - Na plebanii

Ks. Andrzej Popławski

Poniedziałek

15.30 – 16.30 – s. 201

Adam Pytel

Poniedziałek

15.45 – 16.45 – s. 203


Plastyka

Muzyka

Technika

Informatyka

Michał Warszycki

Wtorek

15.45 – 16.45 – s. 209

Leszek Jabłonowski

Piątek

16.50 – 17.50 – s. 211

Bożena Pawluczuk

Środa

14.00 – 15.00 – biblioteka

Język

angielski/

rosyjski

Ewa Rojcewicz

Środa

16.30 – 17.00 – s. 212

Iwona Orzechowska

Wtorek

14.45 – 15.45 – s. 212

Katarzyna Matyszczyk

Czwartek 15.00 – 15.30 - s. 213 /rodzice

Piątek 8.55 – 9.40 - s. 23 /uczniowie

Barbara Osipczuk

Czwartek

15.45 – 16.46 – s. 213

Historia/WOS Joanna Rećko

Wtorek

14.45 – 15.45 – pokój nauczycielski

Marta Morchal

Poniedziałek

14.45 – 15.45 – s. 214

N – ele

współorganizujący

oddział

Iwona Przestrzelska

Czwartek

9.40 – 10.40 pokój nauczycielski

Emilia Sajewska

Poniedziałek

10.40 – 11.40 – pokój nauczycielski

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności