Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami  2021 / 2022

w godz. 1700 – 1900

Miesiąc

Dzień

wrzesień 

Organizacja pracy

Wybory do Klasowych Rad Rodziców

Dokumentacja szkolna

klasy I – III – do 15. IX. 2021 (środa)

klasy IV – VIII – do 16. IX. 2021 (czwartek)

16. IX. 2021 (czwartek) godz. 1830 stołówka szkolna  - wybory Rady Rodziców

październik -  konsultacje  28. X. 2021 – czwartek 

listopad -  konsultacje  25. XI. 2021– czwartek

styczeń

Sprawy bieżące

Informacja o osiągnięciach uczniów

Propozycje ocen klasyfikacji

klasy I – III       do 14. I. 2022

klasy IV – VIII  do 14. I. 2022

luty  - konsultacje 24. II. 2022 – czwartek, klasy VIII - zebrania

marzec  - konsultacje 24. III. 2022 – czwartek 

kwiecień  - konsultacje 28. IV. 2022 – czwartek, ewentualne zebrania 

maj

Sprawy bieżące

Informacja o osiągnięciach uczniów

Przewidywane oceny promocyjne

klasy I – III       10.  V. 2022 ( wtorek )

klasy IV – VIII   11. V. 2022  (środa)


 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności