Szanowni Państwo!
Uprzejmie prosimy o zwrot książek wypożyczonych z biblioteki.
Zwroty odbywają się w oparciu o ustalone procedury bezpieczeństwa podane przez GIS (np.zachowanie odstępu ok. 1,5 m - 2 m od siebie), a poza tym: należy skierować się do wejścia głównego, nacisnąć dzwonek przy drzwiach wejściowych i poczekać na osobę dyżurującą w szkole i przekazać jej książki z dołączoną karteczką z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz jego klasą.
O zwrocie podręczników szkolnych poinformujemy później.
Pozdrawiamy - bibliotekarki szkolne.

Logo Mistrzowie Matlandii

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.