Czy wiesz, że możesz zdecydować, na jaki cel zostanie przeznaczone 1,5% z Twojego podatku?

Nie jest to dodatkowy podatek, tylko część podatku, który i tak zapłacisz. Kwota ta może być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Za pośrednictwem Fundacji Ave możesz przekazać 1,5% podatku na działalność Rady Rodziców w NASZEJ SZKOLE, wpisując w zeznaniu podatkowym PIT: 

KRS 0000229157

w polu cel szczegółowym koniecznie wpisz:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 W BIAŁYMSTOKU

Serdecznie zapraszamy do współpracy i bardzo prosimy o polecanie Naszej Szkoły swoim rodzinom i znajomym.

Dziękujemy ☺️☺️☺️

Prezydium Rady Rodziców

img 20240308 110105

img 20240308 105517

 • Wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie :
  https:// rekrutacje-bialystok.pzo.edu.pl / , lub odręcznie .
  Wnioski będą dostępne w szkole  od dnia 26 lutego 2024 r. do  08 marca 2024r
 • Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie:
  https:// rekrutacje-bialystok.pzo.edu.pl /,  lub odręcznie.
  Wnioski będą dostępne w szkole  od dnia 26 lutego 2024 r. do 08 marca 2024r.

Pobierz terminy rekrutacji

Pobierz zasady rekrutacji

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

NA TEMAT ZASAD KORZYSTANIA

Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW AUTOBUSAMI BIAŁOSTOCKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Warunki korzystania z bezpłatnych przejazdów dotyczą

dzieci i młodzieży:

 1.zamieszkałych w Białymstoku

 2.przejazdy są bezpłatne w granicach I strefy taryfowej – wyjazd do miejscowości sąsiednich wymaga dokupienia biletu na II strefę taryfową

 3.uprawnienie przysługuje od dnia rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do 30 września roku, w którym uczeń ukończy 15 lat – uprawnienie wymaga corocznej aktualizacji

Dokumentowanie uprawnień

Podczas przejazdu należy posiadać ważny dokument:

- legitymację z wpisanym białostockim adresem zamieszkania - jest to legitymacja starego wzoru, nowy wzór wyklucza wpisywanie adresu (RODO?!)

lub

- imienną Białostocką Kartę Miejską z zakodowanym uprawnieniem przyznanym na bieżący rok szkolny – rozwiązanie zalecane przez BKM.

Uwaga: brak wyżej wymienionych dokumentów podczas kontroli biletowej skutkuje wystawieniem opłaty dodatkowej
tj. mandatu za jazdę bez ważnego biletu w wysokości 300 zł.

Inne uprawnienia dla dzieci i młodzieży przysługujące
w BKM:

 1. bezpłatne przejazdy dla dzieci do 7-go roku życia
 2. młodzież do ukończenia 18-go roku życia korzysta z z ulgi 50%.

Uprawnienia można udokumentować dowolnym dokumentem imiennym zawierającym datę urodzenia lub imienną Białostocką Kartą Miejską lub Kartą Wasilkowianina.

Uwaga: posiadając imienną kartęBKM oraz doładowaną portmonetkę (limit do 200 zł) można w każdym autobusie, w biletomacie zakupić dowolny bilet dla siebie i innych osób podróżujących razem z posiadaczem karty.

BKM poleca i zaprasza!

W celu wyrobienia imiennej Białostockiej Karty Miejskiej, na której zostanie zakodowany „uczniowski” bilet potwierdzający prawo do bezpłatnych przejazdów, należy udać się z ważną legitymacją szkolną do Punktu Obsługi Klienta BKM przy ul. Lipowej 16 lub ul. Składowej 11.

Uwaga wpisywanie adresu na legitymacjach wg nowego wzoru jest niedopuszczalne i nielegalne!

Jeżeli uczeń nie posiada legitymacji z adresem, wówczas rodzic musi złożyć wniosek o wydanie dziecku karty miejskiej. Wypełniając i podpisując wniosek składa oświadczenie o adresie zamieszkania.

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów przysługuje tylko osobie zamieszkałej w Białymstoku, a adresem zamieszkania osoby poniżej 18 roku życia jest adres zamieszkania rodziców.

Oznacza to, że uczęszczanie do szkoły w Białymstoku, a zamieszkiwanie poza Białymstokiem, nie daje uprawnienia do bezpłatnych przejazdów autobusami Białostockiej Komunikacji Miejskiej w I strefie taryfowej.

Identyfikator postępowania ocds-148610-449ecaf4-ecd1-11ec-9a86-f6f4c648a056
Numer referencyjny postępowania ZP-1/SzP44/2022
Procedura

                                    Krajowa

Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy PZP
Wszelkie informacje, oświadczenia oraz dokumentacja prowadzonego postępowania zamieszczone są na stronie eZamowienia.gov.pl pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-449ecaf4-ecd1-11ec-9a86-f6f4c648a056

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności