Godziny dostępności nauczycieli do dyspozycji ucznia/rodzica

Godziny dostępności nauczycieli - oddziały przedszkolne do dyspozycji ucznia

Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami 2023/ 2024

Miesiąc

Dzień

wrzesień

Organizacja pracy

Wybory do Klasowych Rad Rodziców

Dokumentacja szkolna

Oddziały przedszkolne – do 08.IX.2023

klasy I – III – do 15. IX. 2023

klasy IV – VIII – do 22. IX. 2023

                           (klasy VIII – 21.IX. 17:00)

28. IX. 2023 (czwartek) godz. 1800 stołówka szkolna - wybory Rady Rodziców

październik – spotkania indywidualne

listopad – zebrania

styczeń

Sprawy bieżące

Informacja o osiągnięciach uczniów

Propozycje ocen klasyfikacji

Oddziały przedszkolne do 12.I.2024

klasy I – III     do 12. I. 2024

klasy IV – VIII do 12. I. 2024

luty - klasy VIII - zebrania

marzec - zebrania

kwiecieńklasy VIII zebrania

maj

Sprawy bieżące

Informacja o osiągnięciach uczniów

Przewidywane oceny promocyjne

Oddziały przedszkolne 9.V.2024 (wtorek)

klasy I – III     9.   V. 2024 ( wtorek )

klasy IV – VIII   9. V. 2024 (środa)

 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności