Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami 2020 / 2021

w godz. 1700 – 1900

 

 Miesiąc

 Dzień

wrzesień

Organizacja pracy

Wybory do Klasowych Rad Rodziców

Dokumentacja szkolna

klasy I – III – do 16. IX. 2020 (środa)

klasy IV – VIII – do 17. IX. 2020 (czwartek)

17. IX. 2020 (czwartek) godz. 1830 stołówka szkolna - wybory Rady Rodziców

październik - konsultacje 29. X. 2020 – czwartek

listopad - konsultacje 26. XI. 2020– czwartek

styczeń

Sprawy bieżące

Informacja o osiągnięciach uczniów

Propozycje ocen klasyfikacji

klasy I – III     19. I. 2021 (wtorek)

klasy IV – VIII 20. I. 2021 (środa)

luty - konsultacje 25. II. 2021 – czwartek, klasy VIII - zebrania

marzec - konsultacje 25. III. 2021 – czwartek

kwiecień - konsultacje 29. IV. 2021 – czwartek, ewentualne zebrania

maj

Sprawy bieżące

Informacja o osiągnięciach uczniów

Przewidywane oceny promocyjne

klasy I – III       11. V. 2021 ( wtorek )

klasy IV – VIII   12. V. 2021 (środa)

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.