Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami 2018 / 2019

w godz. 1700 – 1900

Miesiąc

Dzień

wrzesień

Organizacja pracy

Wybory do Klasowych Rad Rodziców

Dokumentacja szkolna

klasy I – III – 19. IX. 2018 (środa)

sala gimnastyczna – spotkanie z dyrektorem

                       godz. 1700

klasy IV – VIII – 20. IX. 2018 (czwartek)

sala gimnastyczna – spotkanie z dyrektorem

                       godz. 1700

25. IX. 2018 (wtorek) godz. 1700 stołówka szkolna - wybory Rady Rodziców

październik -   konsultacje 25. X. 2018 – czwartek

listopad -   konsultacje 29. XI. 2018– czwartek

grudzień   - konsultacje 13. XII. 2018 – czwartek

styczeń

Sprawy bieżące

Informacja o osiągnięciach uczniów

Propozycje ocen klasyfikacji

klasy I – III     8. I. 2019 (wtorek)

klasy IV – VIII 9. I. 2019 (środa)

luty - konsultacje 28. II. 2019 – czwartek

marzec - konsultacje 28. III. 2019 – czwartek

kwiecień   - konsultacje 25. IV. 2019 – czwartek

maj

Sprawy bieżące

Informacja o osiągnięciach uczniów

Przewidywane oceny promocyjne

klasy I – III       7. V. 2019 ( wtorek )

klasy IV – VIII   8. V. 2019 (środa)

czerwiec - konsultacje 6. VI. 2019 (czwartek)