w Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku

Pedagogika Marii Montessori

Maria Montessori (1870-1952), włoska lekarka i pedagog. Jedna z największych reformatorek wychowania przedszkolnego i szkolnego. Twórczyni „metody Montessori”, która kładzie nacisk na umożliwienie dziecku swobodnej aktywności oraz kształcenie jego zmysłów. Za osiągnięcia pedagogiczne i humanistyczne przesłanie zawarte w ideach swojej metody wychowawczej, M. Montessori została wyróżniona najwyższymi odznaczeniami, przyznawanymi przez rządy i uniwersytety wielu krajów (m. in. tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Sorbonie, krzyż Legii Honorowej, nominacja do Pokojowej Nagrody Nobla). M. Montessori sformułowała swą koncepcję pedagogiczną rozpatrując rozwój jako rezultat wpływów wychowania i własnej aktywności dziecka.

„Pomóż mi zrobić to samemu” – z tą prośbą zwróciło się kiedyś dziecko do Marii Montessori i to życzenie stało się głównym założeniem jej koncepcji pedagogicznej.
Pedagogikę Montessori wyróżnia to, że daje ona dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność, pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności szkolnych i życiowych, uczy współdziałania i wiary we własne siły.

Ważnym elementem edukacji montessoriańskiej są materiały dydaktyczne, które spełniają dwie podstawowe funkcje: kryją treści nauczania, pozwalające osiągać kolejne etapy rozwojowe, jak również są środkiem wprowadzania w kulturę i społeczeństwo, w którym dziecko żyje. Tworzą one logicznie uporządkowaną całość programową. Na uwagę zasługuje również fakt, że konstrukcja pomocy umożliwia zazwyczaj samokontrolę i korektę błędu. Materiały dydaktyczne uwzględniają zasadę stopniowania trudności, są dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka.

Od roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole wprowadzono elementy Pedagogiki Marii Montessori. W ubiegłym roku szkolnym nauczyciele: pani Paulina Górecka, pani Katarzyna Siemieniako i pani Elżbieta Iwaniuk ukończyły kurs I stopnia i liczne warsztaty przygotowujące do pracy z dziećmi wykorzystując elementy metody Marii Montessori.

W ramach WDN-u odbyły się spotkania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, na których przedstawiono najważniejsze założenia tej metody i możliwości zastosowania jej w codziennej pracy z dziećmi.

Polskie Dni Montessori 2022

W dniach 3 - 5 czerwca 2022 r. delegacja z naszej szkoły pojechała do Lublina, aby uczestniczyć w Polskich Dniach Montessori . Pani Dyrektor Ewa Zaniewska oraz nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej p. Elżbieta Iwaniuk, p. Katarzyna Siemieniako i p. Paulina Górecka uczestniczyły w inspirujących wykładach, szkoleniach i warsztatach, prowadzonych przez specjalistów pedagogiki M. Montessori z Polski, Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Tematem wiodącym tegorocznych Polskich Dni Montessori był "Fenomen dzieciństwa. Od Marii Montessori po współczesność". Ponadto, p. Elżbieta Iwaniuk i p. Katarzyna Siemieniako wraz z p. Edytą Chomczyk - nauczycielką wychowania przedszkolnego z PS nr 36 im. M. Montessori w Białymstoku, prowadziły jeden z inspirujących warsztatów pt. "Woda źródłem życia na Ziemi". Nauczycielki zaprezentowały uczestnikom lekcję rozwojową z zastosowaniem autorskich pomocy do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi metodą Marii Montessori. Wspólnie spędzony czas stał się inspiracją do dalszych działań i pracy elementami pedagogiki M. Montessori w naszej szkole.

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności