2

Szkolny Budżet Partycypacyjny w SP Nr 44

Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku została zakwalifikowana do udziału w Projekcie “Akcelerator aktywności obywatelskiej”. W ciągu najbliższych miesięcy będziemy współpracować nad tym, by wdrożyć w szkole budżet partycypacyjny. Wierzymy, że to narzędzie jest doskonałą możliwością wzmacniania postaw zaangażowania uczniów, a także świetną formą edukacji obywatelskiej.

Projekt „Akcelerator aktywności obywatelskiej” jest organizowany przez Fundację SocLab oraz Fundację Otwarta Edukacja w okresie maj 2020 do 30.11.2020 r.

Celem przedsięwzięcia jest zaktywizowanie społeczności szkolnej poprzez realizację budżetu partycypacyjnego, w którym o przeznaczeniu określonej sumy środków finansowych decyduje społeczność szkolna. Społeczność szkolna zgłasza pomysły, tworzy projekty, a następnie wybiera te, które ich zdaniem są najbardziej atrakcyjne i potrzebne.

Organizatorzy zapewniają fundusz partycypacyjny w wysokości 2000 zł dla szkoły, który zostanie przeznaczony na realizację zwycięskich projektów.

Udział w projekcie zakłada utworzenie w szkole zespołu koordynującego, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie procesu szkolnego budżetu partycypacyjnego. Powinien on się składać z uczniów oraz osób dorosłych. Podstawą jego składu będzie troje uczniów oraz opiekun/koordynator ze strony kadry szkoły - są to bezpośredni uczestnicy projektu, którzy wezmą udział w zaplanowanych działaniach szkoleniowych i będą pozostawać w stałym kontakcie z ekspertem ze strony Fundacji.

Z uwagi na to, iż funkcjonujemy obecnie w warunkach nadzwyczajnych - bez możliwości osobistego spotkania dostosowujemy nasze działania do zaistniałej sytuacji. W celu przybliżenia idei szkolnego budżetu partycypacyjnego oraz omówienia założeń i harmonogramu projektu opiekun/koordynator wraz z uczniami uczestniczą w spotkaniach online na platformie Zoom.

Szkolny zespół koordynujący:

Anna Małgorzata Samborska - opiekun

Natalia Roszkowska – kl. VII c

Wiktoria Szotko – kl. VII c

Pola Zdanowicz – kl. VII c


Szkolne budżety partycypacyjne w województwie podlaskim

Szkolny budżet partycypacyjny to idea, która od kilku lat jest wdrażana na całym świecie, również
w Polsce.

Na czym polega szkolny budżet partycypacyjny? Uczniowie decydują o przeznaczeniu określonej sumy pieniędzy na potrzebne według nich działania. Mogą na przykład zakupić potrzebny sprzęt czy wyposażenie. Każdy uczeń może zgłosić swój pomysł. O tym, który pomysł będzie zrealizowany, również decyduje społeczność szkolna – odbywa się to zwykle w formule głosowania.

Fundacja SocLab i Fundacja Otwarta Edukacja będą wspierać szkolne budżety partycypacyjne w naszym województwie, gdyż jest to świetny sposób na edukację obywatelską.

Jak pokazuje przeprowadzona przez Centrum Edukacji Obywatelskiej dla Koalicji na rzecz Samorządów Uczniowskich diagnoza, wciąż większość uczniów nie ma poczucia wpływu na to, co dzieje się w szkole, często samorządy uczniowskie są postrzegane jako inicjowane przez dorosłych, a osoby z władz samorządu nie są uznawane za reprezentujące interesy uczniów. Taka sytuacja sprawia, że uczniowie nie chcą się angażować w życie szkoły, ich aktywność społeczna na przestrzeni lat spada. Danie uczniom realnego wpływu na funkcjonowanie szkoły (np. poprzez budżet partycypacyjny) może zmienić sytuację diametralnie. W trakcie projektu uczestnicy nabędą nowe kompetencje i umiejętności tj. jak praca w zespole, planowanie, promocja swojego pomysłu, kreatywność. Projekt daje możliwość wzmocnienia w uczniach poczucie sprawstwa oraz integracji społeczności szkolnych wokół wspólnych celów.

W projekcie bierze udział 8 szkół z woj. podlaskiego. Każda z nich będzie mogła decydować o przeznaczeniu kwoty 2000 zł. Za realizację procedury budżetu partycypacyjnego odpowiedzialne będą zespoły uczniowskie wraz z opiekunem, które najpierw zostaną przeszkolone. Następnie przy wsparciu merytorycznym ekspertów do spraw partycypacji z Fundacji SocLab i Fundacji Otwarta Edukacja, przygotują i przeprowadzą szkolne budżety partycypacyjne.

Od połowy maja rozpoczęły się działania, które będą kontynuowane do końca listopada br.

Realizacja wyżej wymienionych działań jest możliwa dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Kontakty do Organizatorów:

Agnieszka Maszkowska/Fundacja SocLab

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mariusz Sokołowski/Fundacja Otwarta Edukacja

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.