13.01.2023 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Powtórzenie wiadomości z działu II - Sole" m.in. budowali modele cząsteczek soli z wykorzystaniem zestawów do konstruowania molekuł 302 cz. (732802) MAC DYDAKTYKA zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Podczas lekcji fizyki nt. "Pomiar pracy i mocy prądu elektrycznego" uczniowie klas ósmych budowali obwody elektryczne mające na celu wyznaczenie pracy i mocy prądu elektrycznego grzałki. Wykonywali pomiary napięcia elektrycznego i natężenia prądu elektrycznego przepływającego przez grzałkę w celu wyznaczenia pracy i mocy prądu elektrycznego z wykorzystaniem zestawów NTL ELECTRICITY P9901-4D i amperomierzy oraz woltomierzy zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

17.01.2023 r. podczas lekcji fizyki w klasach siódmych nt. "Prawo Archimedesa a pływanie ciał" wykorzystano szkło laboratoryjne zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W trakcie zajęć uczniowie wykonywali doświadczenia sprawdzenia warunków pływania ciał oraz zastosowania prawa Archimedesa. Po lekcji uczniowie wyjaśniają warunki pływania ciał, wymieniają zastosowania prawa Archimedesa.

13.01.2023 r. podczas lekcji fizyki w klasach siódmych nt. "Prawo Archimedesa" wykorzystano szkło laboratoryjne zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W trakcie zajęć uczniowie dokonywali pomiarów mających na celu m.in. zbadanie, jaką wartość ma siła, którą ciecz działa na zanurzone w niej ciało. Po lekcji uczniowie umieją wyznaczyć wartość siły wyporu.

 

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

Podczas lekcji fizyki nt. "Pomiar oporu elektrycznego" uczniowie klas ósmych pracując w grupach budowali obwody elektryczne i wykonywali pomiary napięcia elektrycznego i natężenia prądu elektrycznego przepływającego przez żarówkę w celu wyznaczenia oporu elektrycznego z wykorzystaniem zestawów NTL ELECTRICITY P9901-4D i amperomierzy oraz woltomierzy zakupionych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

07.12.2022 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Reakcje metali z kwasami" wykonywali m.in. eksperyment dotyczący "Reakcje magnezu z kwasami" z wykorzystaniem zestawu EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

06.12.2022 r. podczas lekcji fizyki w klasach siódmych nt. "Wyznaczanie gęstości substancji" wykorzystano szkło laboratoryjne zakupione w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. W trakcie zajęć wyznaczono m.in. gęstość ciała stałego o nieregularnym kształcie.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

Podczas zajęć kreatywnych z biologii uczniowie klasy VII b 26.10.2022 r. w trakcie zajęć nt. "Czynniki potrzebne do przebiegu fotosyntezy" i klasy VIIa 27.10.2022 r. w trakcie zajęć nt. "Czynniki potrzebne do przebiegu fotosyntezy" wykorzystywali materiały z zestawów "Plants Activites" zakupionych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Zajęcia miały na celu zbadanie doświadczalnie zbadanie jakie czynniki wpływają na fotosyntezę fasoli zwyczajnej.

Podczas lekcji fizyki uczniowie klas ósmych pracując w grupach budowali elektroskopy i wykonywali eksperymenty dotyczące tematu "Rodzaje elektryzowania ciał" z wykorzystaniem zestawów NTL ELEKTROSTATIKA P9902-5S oraz zestawów SMARTBEE CLUB Unbox curiosityl ELEKROSTATYKA zakupionych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Uczniowie wykonywali doświadczenia elektryzowania przez: pocieranie, dotyk, indukcję (wpływ).

Na zajęciach kreatywnych z biologii uczniowie klasy VIIb 12.10.2022 r. nt. "Ćwiczymy mikroskopowanie" wykorzystywali pomoce "Human body" zakupionych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.
Uczniowie układali elementy budowy szkieletu człowieka: szkielet osiowy, szkielet obręczy i szkielet kończyn, a na same zakończenie połączyli w całość. Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem kart z opisem szkieletu.
Celem zajęć było powtórzenie wiadomości o układzie kostnym człowieka.

12.10.2022 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Przykłady innych kwasów tlenowych" wykonywali m.in. eksperyment dotyczący "Otrzymywania kwasu fosforowego (V)" z wykorzystaniem zestawu EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

Podczas zajęć kreatywnych z biologii w klasie 7a  z dnia 07.11.2022 r. nt. "Szkielet człowieka - zajęcia praktyczne" wykorzystano pomoce "Human body" zakupione w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.
Uczniowie układali elementy budowy szkieletu człowieka: szkielet osiowy, szkielet obręczy i szkielet kończyn, a na same zakończenie połączyli w całość. Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem kart z opisem szkieletu.
Celem zajęć było powtórzenie wiadomości o układzie kostnym człowieka.

Podczas lekcji fizyki nt. "Pomiar natężenia prądu" uczniowie klas ósmych pracując w grupach budowali obwody elektryczne i wykonywali pomiar natężenia prądu elektrycznego przepływającego przez żarówkę z wykorzystaniem zestawów NTL ELECTRICITY P9901-4D i amperomierzy zakupionych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

25.11.2022 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Reakcje zobojętniania" wykonywali m.in. eksperyment dotyczący "Reakcji zasady sodowej z kwasem chlorowodorowym" z wykorzystaniem zestawu EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

25.11.2022 r. podczas lekcji fizyki w klasach siódmych nt. "Gęstość substancji" wykorzystano szkło laboratoryjne zakupione w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. W trakcie zajęć wyznaczono gęstości cukru i mąki.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

25.09.2022 r.

Na lekcjach fizyki uczniowie zapoznali się z pomocami naukowymi zakupionymi w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Podczas pracy w grupach uczniowie klas ósmych wykonywali eksperymenty dotyczące "Elektryzowania ciał" z wykorzystaniem zestawu SMARTBEE CLUB Unbox curiosityl ELEKROSTATYKA zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

Podczas pracy w grupach uczniowie klas siódmych wykonywali eksperymenty dotyczące tematu "Rodzaje oddziaływań i ich wzajemność" z wykorzystaniem zestawów: SMARTBEE CLUB Unbox curiosityl MECHANIKA, SMARTBEE CLUB Unbox curiosityl ELEKTROSTATYKA zakupionych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

Podczas innych lekcji fizyki uczniowie klas ósmych pracując w grupach budowali elektroskopy i wykonywali eksperymenty dotyczące tematu "Elektryzowanie przez dotyk" z wykorzystaniem zestawu NTL ELEKTROSTATIKA P9902-5S zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

Na lekcjach chemii uczniowie zapoznali się z pomocami naukowymi zakupionymi w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Uczniowie klasy 8E wykonywali m.in. eksperyment dotyczący "Otrzymywania kwasu siarkowego (IV)" z wykorzystaniem zestawu EMPIRIUSZ z zużyciem googli VR zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Rzeczywistość wirtualna czyli obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Polega na kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Może on reprezentować zarówno elementy świata realnego (symulacje komputerowe), jak i zupełnie fikcyjnego (gry komputerowe science-fiction). Uczniowie otrzymali kwas siarkowy (IV). Wszystkim bardzo podobały się zajęcia.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności