Podczas lekcji fizyki w klasach ósmych nt. "Zjawiska cienia i półcienia" wykorzystano gogle VR z dostępem do portalu ClassVr firmy AKTIN zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W trakcie zajęć uczniowie oglądali zaćmienie Księżyca, zaćmienie Słońca nad Australią, wysłuchali opowiadania o zaćmieniu Słońca.

Podczas innych lekcji fizyki w klasach ósmych nt. "Światło i jego właściwości" wykorzystano zestaw Geometric Optics Demonstrator oraz gogle VR z dostępem do portalu ClassVr firmy AKTIN zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie potrafią zbadać prostoliniowość biegu promieni świetlnych. W trakcie zajęć uczniowie oglądali świetliki posługując się goglami VR. Wiedzą, że za pomocą sztucznych źródeł światła można malować obrazy "Malowanie światłem".

12.05.2023 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Porównanie właściwości kwasów karboksylowych" wykonywali m.in. eksperyment dotyczący "Reakcji wyższych kwasów karboksylowych z wodą bromową lub nadmanganiamem (VII) potasu" z wykorzystaniem zestawu EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

Podczas lekcji fizyki w klasach siódmych nt. "Druga zasada dynamiki Newtona" wykorzystano zestawy NTL SEK DYNAMICS P9902-4J i NTL MATERIAL FOR SUPPORTING AND ASSEMBLY P9901-4A zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W trakcie zajęć uczniowie obserwowali wpływ masy i siły na przyspieszenie. Uczniowie wyjaśniają zależność przyspieszenia od masy, zależność przyspieszenia od siły w drugiej zasadzie dynamiki. Uczniowie obserwowali ruch jednostajnie przyspieszony w drugiej zasadzie dynamiki.

22.04.2023 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Szereg homologiczny kwasów karboksylowych" m.in. budowali modele cząsteczek kwasów karboksylowych z wykorzystaniem zestawów do konstruowania molekuł 302 cz. (732802) MAC DYDAKTYKA zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie umieją pisać wzory: sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne, grupowe kwasów karboksylowych. Uczniowie wyjaśniają czym jest szereg homologiczny kwasów karboksylowych.

28.04.2023 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Kwas etanowy" wykonywali m.in. eksperyment dotyczący "Reakcja magnezu z kwasem etanowym" z wykorzystaniem zestawu EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Uczniowie rozumieją, że kwasy karboksylowe podobnie do kwasów nieorganicznych w reakcji metalu z kwasem tworzą sól i wodór, w reakcji zasady z kwasem tworzą sól i wodę.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

Podczas lekcji fizyki nt. "Elektromagnes - budowa, działanie, zastosowanie" uczniowie klas ósmych podczas pracy w grupach budowali elektromagnesy i badali czynniki wpływające na ich działanie. Do wykonania ćwiczeń uczniowskich wykorzystano zestawy SMARTBEE CLUB Unbox curiosityl  ELEKTROMAGNES zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Podczas lekcji fizyki nt. "Właściwości magnesów" uczniowie klas ósmych podczas pracy w grupach badali właściwości magnesów, wpływ magesu sztabkowego na zachowanie igły kompasu. Do wykonania ćwiczeń uczniowskich wykorzystano zestawy "ZESTAW MAGNESÓW Fiz000018" Firmy Jangar zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie wyjaśniają, w jaki sposób oddziaływują ze sobą bieguny jednoimienne i bieguny różnoimienne magnesu. Wyjaśniają znaczenie igły kompasu. Wyjaśniają, dlaczego Ziemia jest wielkim magnesem.

16.02.2023 r. uczniowie klasy VI c na lekcji matematyki pt." Procenty i ułamki" przypomnieli sobie zamianę procent na ułamki i zamiana ułamków na procent korzystając z kół ułamkowych oraz ułamkowych list magnetycznych zakupionych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

15.02.2023 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Szereg homologiczny alkanów" m.in. budowali modele cząsteczek alkanów z wykorzystaniem zestawów do konstruowania molekuł 302 cz. (732802) MAC DYDAKTYKA zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Podczas lekcji fizyki w klasach siódmych nt. "Ruch prostoliniowy zmienny" wykorzystano zestaw NTL SEK DYNAMICS P9902-4J zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W trakcie zajęć uczniowie obserwowali ruch przyspieszony, ruch opóźniony. Uczniowie rozróżniają ruch jednostajny, przyspieszony, opóźniony.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

Podczas lekcji fizyki nt. "Wyznaczanie okresu i częstotliwości drgań wahadeł" uczniowie klas ósmych podczas pracy w grupach budowali wahadła proste i wahadła sprężynowe, wykonywali pomiary umożliwiające wyznaczenie okresu i częstotliwości drgań tych wahadeł. Do wykonania ćwiczeń uczniowskich wykorzystano m.in. zestaw NTL MATERIAL FOR SUPPORTING AND ASSEMBLY P9901-4A zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Podczas lekcji fizyki nt. "Pierwsza zasada dynamiki Newtona" uczniowie klas siódmych korzystali m.in. z gogli wirtualnej rzeczywistości ClassVR model CVR-255-64 AKTIN Sp. z o.o. zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie oglądali sztuczki snowboardzisty ze zwycięskiego biegu SuperPipe na Zimowych Igrzyskach X i obserwowali jak inni gracze ćwiczą na górskich stokach. Do każdego doświadczenia fotograf połączył serię zdjęć sztuczki snowboardzisty, aby pokazać jak poruszali się na trasie. Uczniowie wyjaśniają, treść pierwszej zasady dynamiki Newtona. Uzasadniają nazwanie tej zasady - zasadą bezwładności.

31.03.2023 r. uczniowie klasy VIII e na lekcji chemii pt." Szereg homologiczny alkoholi" oglądali modele cząsteczek związków chemicznych m.in. etanolu korzystając z gogli wirtualnej rzeczywistości ClassVR model CVR-255-64 AKTIN Sp. z o.o. zakupionych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie budowali modele cząsteczek alkoholi z wykorzystaniem zestawów do konstruowania molekuł 302 cz. (732802) MAC DYDAKTYKA zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Uczniowie klas piątych na lekcji biologii korzystali z pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem materiałów - laboratoria przyszłości pt. "Rośliny": karta eksperymentów i hodowla fasoli.
Uczniowie przypomnieli zasady eksperymentowania. Wychodowane fasole będą wykorzystywane na kolejnych zajęciach do obserwacji mikroskopowej tkanek roślinnych.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

13.01.2023 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Powtórzenie wiadomości z działu II - Sole" m.in. budowali modele cząsteczek soli z wykorzystaniem zestawów do konstruowania molekuł 302 cz. (732802) MAC DYDAKTYKA zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Podczas lekcji fizyki nt. "Pomiar pracy i mocy prądu elektrycznego" uczniowie klas ósmych budowali obwody elektryczne mające na celu wyznaczenie pracy i mocy prądu elektrycznego grzałki. Wykonywali pomiary napięcia elektrycznego i natężenia prądu elektrycznego przepływającego przez grzałkę w celu wyznaczenia pracy i mocy prądu elektrycznego z wykorzystaniem zestawów NTL ELECTRICITY P9901-4D i amperomierzy oraz woltomierzy zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

17.01.2023 r. podczas lekcji fizyki w klasach siódmych nt. "Prawo Archimedesa a pływanie ciał" wykorzystano szkło laboratoryjne zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W trakcie zajęć uczniowie wykonywali doświadczenia sprawdzenia warunków pływania ciał oraz zastosowania prawa Archimedesa. Po lekcji uczniowie wyjaśniają warunki pływania ciał, wymieniają zastosowania prawa Archimedesa.

13.01.2023 r. podczas lekcji fizyki w klasach siódmych nt. "Prawo Archimedesa" wykorzystano szkło laboratoryjne zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W trakcie zajęć uczniowie dokonywali pomiarów mających na celu m.in. zbadanie, jaką wartość ma siła, którą ciecz działa na zanurzone w niej ciało. Po lekcji uczniowie umieją wyznaczyć wartość siły wyporu.

 

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności