DZWONKI
Rok szkolny 2023/2024
1.    8:00 – 8:45
2.    8:55 – 9:40
3.    9:50 – 10:35
4.    10:45 -11:30
PRZERWA 20 MINUT
5.    11:50 -12:35
PRZERWA 20 MINUT
6.    12:55 -13:40
PRZERWA 15 MINUT
7.    13:55 -14:40
8.    14:45 – 15:30
9.    15:35 – 16:20
10.   16:25 - 17:10

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności