Harmonogram imprez szkolnych 2022 / 2023

Lp.

Uroczystość/ impreza data

Odpowiedzialne osoby
1

Rozpoczęcie roku szkolnego           1. IX. 2022

Ślubowanie klas I                                                      

Dyrekcja, L. Jabłonowski, E. Rojcewicz, M. Warszycki, wychowawcy klas I
2

Europejski Dzień Języków             26. IX. 2022

Nauczyciele języka angielskiego

Barbara Osipczuk – lider

3 Dzień Edukacji Narodowej             13. X. 2022

Nauczyciele biblioteki i języka polskiego

Anna Kieda - lider

4

Działanie edukacyjno – wychowawcze pod patronatem NBP                   X – III 2022/2023

Zespół zadaniowy

Iwona Rykaczewska - lider

5

Święto Niepodległości                    10. XI. 2022

Nauczyciele historii

Joanna Rećko - lider

6

Dyskoteka andrzejkowa                     XI. 2022

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas
7 Spotkanie Opłatkowe                   22. XII. 2022

Nauczyciele religii, wychowawcy klas

Urszula Moczydłowska – lider

8

Międzyszkolny Przegląd Jasełek i Pastorałek                                        14,15. XII./ 11 I. 2022/2023

Urszula Moczydłowska – lider, E. Kujawska  
9

Konkurs angielskiej piosenki           20.I. 2023

Nauczyciele języka angielskiego

Małgorzata Mystkowska – lider

10

Karnawał w szkole – zabawy noworoczne                                                      

       I. 2023    

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas
11

Karnawałowy Bal Sportowca                 I. 2023

Nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas,     Dariusz Chomicki – lider
12

Impreza regionalna „ Zwyczaje i tradycje wielkanocne Podlasia”      

30. III. 2023

  

Zespół zadaniowy, wychowawcy klas

Barbara Brzozowska – lider

13

Biegi przełajowe z okazji Dnia Ziemi

                                                      27. IV. 2023

Nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas,   Dariusz Chomicki – lider

 

14

Święto „3 - go Maja”

                                                    28. IV. 2023

Nauczyciele biblioteki, historii i języka polskiego

Iwona Birycka – Kowalska – lider

15 „Dzieci rodzicom” kl. II                           25.V. 2023

Wychowawcy klas II

16

Święto szkoły – Nasz Patron

5. VI. 2023

        

Nauczyciele poloniści

Marta Supińska – lider

17

Zakończenie roku szkolnego

         23. VI. 2023

Kl. I - III – wychowawcy klas III

Kl. IV- VIII – wychowawcy klas VII

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności