Harmonogram imprez szkolnych 2021 / 2022

Lp.

Uroczystość/  impreza data

Odpowiedzialne osoby

  1. 1

Rozpoczęcie roku szkolnego                       1. IX. 2021

Ślubowanie klas I                                                     

Dyrekcja,  L. Jabłonowski, E. Rojcewicz, M. Warszycki, wychowawcy klas

  1. 2

Europejski Dzień Języków                         24. IX. 2021

Nauczyciele języka angielskiego

Barbara Osipczuk – lider

  1. 3

Dzień Edukacji Narodowej                         14. X. 2021

Nauczyciele biblioteki i języka polskiego

Anna Kieda - lider

  1. 4

Działanie edukacyjno – wychowawcze pod patronatem NBP                                X – III 2021/2022

Zespół zadaniowy

Iwona Rykaczewska - lider

  1. 5

Święto Niepodległości                              10. XI.  2021

Nauczyciele historii 

Joanna Rećko - lider

  1. 6

Dyskoteka andrzejkowa                                  XI. 2021

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas

  1. 7

Spotkanie Opłatkowe                              22. XII. 2020

Nauczyciele religii, wychowawcy klas

Urszula Moczydłowska – lider

  1. 8

Międzyszkolny Przegląd Jasełek  i Pastorałek                                          15,16. XII./  12 I. 2021/2022

Urszula Moczydłowska – lider,  E. Kujawska    

  1. 9

Konkurs angielskiej piosenki                         21.I. 2022

Nauczyciele języka angielskiego

Małgorzata Mystkowska – lider

  1. 10

Karnawał w szkole – zabawy noworoczne        I. 2022                                 

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas

  1. 11

Karnawałowy Bal Sportowca                             I. 2022

Nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas,   Katarzyna Rewucka – lider

  1. 12

Impreza regionalna „ Zwyczaje i tradycje wielkanocne Podlasia”                                                     7. IV. 2022

Zespół zadaniowy, wychowawcy klas

Barbara Brzozowska – lider

  1. 13

Biegi przełajowe z okazji Dnia Ziemi         28. IV. 2022

Nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas,  Katarzyna Rewucka – lider

  1. 14

Święto „3 - go Maja”                                  29. IV. 2022

Nauczyciele biblioteki, historii i języka polskiego

Iwona Birycka – Kowalska – lider

  1. 15

„Dzieci rodzicom” kl. II                                26. V. 2022

Wychowawcy klas II

  1. 16

Święto szkoły – Nasz Patron                      3. VI. 2022          

Nauczyciele poloniści

Marta Supińska – lider

  1. 17

Zakończenie roku szkolnego                     24. VI. 2022

Kl. I - III – wychowawcy klas III 

Kl. IV- VIII – wychowawcy klas VII 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności