Harmonogram imprez szkolnych 2020 / 2021

*o odbyciu się imprezy i w jakiej formie będzie decydowała sytuacja pandemiczna w kraju

Lp.

Uroczystość/ impreza data

Odpowiedzialne osoby
1

Rozpoczęcie roku szkolnego           1. IX. 2020

                                                    

Dyrekcja, M. Konopko, L. Jabłonowski, E. Rojcewicz, M. Warszycki, wychowawcy klas
2

Europejski Dzień Języków             25. IX. 2020

Nauczyciele języka angielskiego

Barbara Osipczuk – lider

3 Dzień Edukacji Narodowej              13. X. 2020

Nauczyciele biblioteki i języka polskiego

Anna Kieda - lider

4

Działanie edukacyjno – wychowawcze pod patronatem NBP                   X – III 2020/2021

Zespół zadaniowy

Iwona Rykaczewska - lider

5

Święto Niepodległości                            10. XI.   2020

Nauczyciele historii

Joanna Rećko - lider

6

Dyskoteka andrzejkowa                                 XI. 2020

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas
7 Spotkanie Opłatkowe                             22. XII. 2020

Nauczyciele religii, wychowawcy klas

Urszula Moczydłowska – lider

8

Międzyszkolny Przegląd Jasełek i Pastorałek                                        16,17. XII./ 12 I. 2020/2021

Urszula Moczydłowska – lider, E. Kujawska  
9

Konkurs angielskiej piosenki                     29.I. 2021

Nauczyciele języka angielskiego

Małgorzata Mystkowska – lider

10

Karnawał w szkole – zabawy noworoczne                                                      

     I. 2021       

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas
11

Karnawałowy Bal Sportowca                        I. 2021

Nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas,     Katarzyna Rewucka – lider
12

Impreza regionalna „ Zwyczaje i tradycje wielkanocne Podlasia”      

  25. III. 2021

  

Zespół zadaniowy, wychowawcy klas

Dorota Bartoszuk – lider

13

Biegi przełajowe z okazji Dnia Ziemi

                                                       27. IV. 2021

Nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas,   Katarzyna Rewucka – lider

 

14

Święto „3 - go Maja”

                                                      30. IV. 2021

Nauczyciele biblioteki, historii i języka polskiego

Iwona Birycka – Kowalska – lider

15 „Dzieci rodzicom” kl. II                            27. V. 2021

Wychowawcy klas II

16

Święto szkoły – Nasz Patron

2. VI. 2021

        

Nauczyciele

Marta Morchal – lider

17

Festyn sportowo - rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka „Bezpieczna i przyjazna Szkoła”

Gra terenowa klas VI

                                                      VI. 2021

Zespół zadaniowy, wychowawcy klas

Iwona Przestrzelska – lider

A.Samborska, B. Brzozowska

18

Zakończenie roku szkolnego

            25. VI. 2021

Kl. I - III – wychowawcy klas III

Kl. IV- VIII – wychowawcy klas VII

 

 

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.