SEKRETARIAT SZKOŁY:

  • Sekretarz szkoły : Alina Strzymińska

Godz. pracy: 7:30 – 15:30 ( poniedziałek – piątek )

KADRY:

  • Samodzielny referent – Małgorzata Motwicka
  • Kierownik administracyjno – gospodarczy – Kinga Zaniewska

Godz. pracy: 7:30 – 15:30 ( poniedziałek – piątek )

 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności