DZWONKI
Rok szkolny 2021/2022
1.    8:00 – 8:45
2.    8:55 – 9:40
3.    9:50 – 10:35
4.    10:45 -11:30
PRZERWA 20 MINUT
5.    11:50 -12:35
PRZERWA 20 MINUT
6.    12:55 -13:40
PRZERWA 20 MINUT
7.    14:00 -14:45
8.    14:55 – 15:40
9.    15:45 – 16:30
10.   16:35 - 17:20

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności