"Czytanie jest to odnajdywanie własnych bogactw
i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów"

- Jarosław Iwaszkiewicz

Biblioteka szkolna jest integralną częścią procesu dydaktycznego.

Stanowi ośrodek informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Służy realizacji programu nauczania i wychowania oraz przygotowania uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.

W BIBLIOTECE MOŻESZ:biblio1

 • ROZWIJAĆ ZAINTERESOWANIA
 • POCZYTAĆ KSIĄŻKI
 • POUCZYĆ SIĘ
 • ODROBIĆ LEKCJE
 • OBEJRZEĆ WYSTAWY
 • ODPOCZĄĆ
 • SPOTKAĆ PRZYJACIÓŁ
 • SKORZYSTAĆ Z INTERNETU
 • MIŁO SPĘDZIĆ CZAS

Do cyklicznych imprez odbywających się w bibliotece należą :

 • „Święto Biblioteki Szkolnej” w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
 • Pasowanie uczniów klas I na czytelników
 • Spotkania z poezją
 • Akcja „Podaruj książkę bibliotece”
 • Akcja „Rozczytane Podlaskie” w ramach ogólnopolskiego „Tygodnia czytania dzieciom”
 • Dzień Bibliotekarza i Biblioteki
 • Konkursy literackie, plastyczne
 • Wystawy tematyczne i okolicznościowe 

W pracach bibliotecznych chętnie pomaga grupa uczniów, tzw. „aktyw biblioteczny”. Dyżurują podczas przerw, pomagają w przygotowaniu uroczystości szkolnych, uczą się praktycznych umiejętności z zakresu techniki bibliotecznejbiblio2

W bibliotece działa również koło literacko-teatralne. W zajęciach koła uczestniczą chętni uczniowie zainteresowani literaturą, teatrem, grą aktorską.

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W BIBLIOTECE:

 • Joanna Ignatowicz
 • Joanna Przastek
 • Bożena Pawluczuk / opiekun ICIM

 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności