Gabinet profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 44

 Rok szk. 2021/2022

 piel. specj. Dorota Bychowska

  • ­poniedziałek:8.00-15.35
  • ­wtorek:12.15-15.35
  • ­środa:8.00-11.20
  • ­czwartek:8.00-15.35
  • ­piątek:12.15-15.35

 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności