Podczas zajęć kreatywnych z biologii w klasie 7a  z dnia 07.11.2022 r. nt. "Szkielet człowieka - zajęcia praktyczne" wykorzystano pomoce "Human body" zakupione w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.
Uczniowie układali elementy budowy szkieletu człowieka: szkielet osiowy, szkielet obręczy i szkielet kończyn, a na same zakończenie połączyli w całość. Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem kart z opisem szkieletu.
Celem zajęć było powtórzenie wiadomości o układzie kostnym człowieka.

Podczas lekcji fizyki nt. "Pomiar natężenia prądu" uczniowie klas ósmych pracując w grupach budowali obwody elektryczne i wykonywali pomiar natężenia prądu elektrycznego przepływającego przez żarówkę z wykorzystaniem zestawów NTL ELECTRICITY P9901-4D i amperomierzy zakupionych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

25.11.2022 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Reakcje zobojętniania" wykonywali m.in. eksperyment dotyczący "Reakcji zasady sodowej z kwasem chlorowodorowym" z wykorzystaniem zestawu EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

25.11.2022 r. podczas lekcji fizyki w klasach siódmych nt. "Gęstość substancji" wykorzystano szkło laboratoryjne zakupione w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. W trakcie zajęć wyznaczono gęstości cukru i mąki.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

Podczas zajęć kreatywnych z biologii uczniowie klasy VII b 26.10.2022 r. w trakcie zajęć nt. "Czynniki potrzebne do przebiegu fotosyntezy" i klasy VIIa 27.10.2022 r. w trakcie zajęć nt. "Czynniki potrzebne do przebiegu fotosyntezy" wykorzystywali materiały z zestawów "Plants Activites" zakupionych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Zajęcia miały na celu zbadanie doświadczalnie zbadanie jakie czynniki wpływają na fotosyntezę fasoli zwyczajnej.

Podczas lekcji fizyki uczniowie klas ósmych pracując w grupach budowali elektroskopy i wykonywali eksperymenty dotyczące tematu "Rodzaje elektryzowania ciał" z wykorzystaniem zestawów NTL ELEKTROSTATIKA P9902-5S oraz zestawów SMARTBEE CLUB Unbox curiosityl ELEKROSTATYKA zakupionych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Uczniowie wykonywali doświadczenia elektryzowania przez: pocieranie, dotyk, indukcję (wpływ).

Na zajęciach kreatywnych z biologii uczniowie klasy VIIb 12.10.2022 r. nt. "Ćwiczymy mikroskopowanie" wykorzystywali pomoce "Human body" zakupionych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.
Uczniowie układali elementy budowy szkieletu człowieka: szkielet osiowy, szkielet obręczy i szkielet kończyn, a na same zakończenie połączyli w całość. Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem kart z opisem szkieletu.
Celem zajęć było powtórzenie wiadomości o układzie kostnym człowieka.

12.10.2022 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Przykłady innych kwasów tlenowych" wykonywali m.in. eksperyment dotyczący "Otrzymywania kwasu fosforowego (V)" z wykorzystaniem zestawu EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

NASZ UDZIAŁ W PROJEKCIE

O programie
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Dzięki tej inicjatywie nasza szkoła: 
Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku 
otrzymała wsparcie w łącznej wysokości 180 300 zł.

Budujemy wśród naszych uczniów kompetencje przyszłości z tzw. kierunków STEAM czyli połączenia nauk przyrodniczych, technologicznych, inżynierii i matematyki.

Uczymy się poprzez eksperymentowanie, by zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

Opis programu:
W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, czy okazjonalnych spotkań.

W ramach programu „Laboratoria przyszłości” wsparcie zostało przeznaczone na zakup m.in. nowoczesnej pracowni wirtualnej rzeczywistości VR, zestawów do kodowania, robotyki, druku 3D, sprzętu fotograficznego, nagłośnieniowego, mikrokontrolerów, mikroskopów.

Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności naszych uczniów. 

25.09.2022 r.

Na lekcjach fizyki uczniowie zapoznali się z pomocami naukowymi zakupionymi w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Podczas pracy w grupach uczniowie klas ósmych wykonywali eksperymenty dotyczące "Elektryzowania ciał" z wykorzystaniem zestawu SMARTBEE CLUB Unbox curiosityl ELEKROSTATYKA zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

Podczas pracy w grupach uczniowie klas siódmych wykonywali eksperymenty dotyczące tematu "Rodzaje oddziaływań i ich wzajemność" z wykorzystaniem zestawów: SMARTBEE CLUB Unbox curiosityl MECHANIKA, SMARTBEE CLUB Unbox curiosityl ELEKTROSTATYKA zakupionych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

Podczas innych lekcji fizyki uczniowie klas ósmych pracując w grupach budowali elektroskopy i wykonywali eksperymenty dotyczące tematu "Elektryzowanie przez dotyk" z wykorzystaniem zestawu NTL ELEKTROSTATIKA P9902-5S zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

Na lekcjach chemii uczniowie zapoznali się z pomocami naukowymi zakupionymi w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Uczniowie klasy 8E wykonywali m.in. eksperyment dotyczący "Otrzymywania kwasu siarkowego (IV)" z wykorzystaniem zestawu EMPIRIUSZ z zużyciem googli VR zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Rzeczywistość wirtualna czyli obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Polega na kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Może on reprezentować zarówno elementy świata realnego (symulacje komputerowe), jak i zupełnie fikcyjnego (gry komputerowe science-fiction). Uczniowie otrzymali kwas siarkowy (IV). Wszystkim bardzo podobały się zajęcia.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności