Podczas lekcji fizyki nt. "Elektromagnes - budowa, działanie, zastosowanie" uczniowie klas ósmych podczas pracy w grupach budowali elektromagnesy i badali czynniki wpływające na ich działanie. Do wykonania ćwiczeń uczniowskich wykorzystano zestawy SMARTBEE CLUB Unbox curiosityl  ELEKTROMAGNES zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Podczas lekcji fizyki nt. "Właściwości magnesów" uczniowie klas ósmych podczas pracy w grupach badali właściwości magnesów, wpływ magesu sztabkowego na zachowanie igły kompasu. Do wykonania ćwiczeń uczniowskich wykorzystano zestawy "ZESTAW MAGNESÓW Fiz000018" Firmy Jangar zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie wyjaśniają, w jaki sposób oddziaływują ze sobą bieguny jednoimienne i bieguny różnoimienne magnesu. Wyjaśniają znaczenie igły kompasu. Wyjaśniają, dlaczego Ziemia jest wielkim magnesem.

16.02.2023 r. uczniowie klasy VI c na lekcji matematyki pt." Procenty i ułamki" przypomnieli sobie zamianę procent na ułamki i zamiana ułamków na procent korzystając z kół ułamkowych oraz ułamkowych list magnetycznych zakupionych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

15.02.2023 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Szereg homologiczny alkanów" m.in. budowali modele cząsteczek alkanów z wykorzystaniem zestawów do konstruowania molekuł 302 cz. (732802) MAC DYDAKTYKA zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Podczas lekcji fizyki w klasach siódmych nt. "Ruch prostoliniowy zmienny" wykorzystano zestaw NTL SEK DYNAMICS P9902-4J zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W trakcie zajęć uczniowie obserwowali ruch przyspieszony, ruch opóźniony. Uczniowie rozróżniają ruch jednostajny, przyspieszony, opóźniony.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności