Podczas lekcji fizyki w klasach ósmych nt. "Zjawiska cienia i półcienia" wykorzystano gogle VR z dostępem do portalu ClassVr firmy AKTIN zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W trakcie zajęć uczniowie oglądali zaćmienie Księżyca, zaćmienie Słońca nad Australią, wysłuchali opowiadania o zaćmieniu Słońca.

Podczas innych lekcji fizyki w klasach ósmych nt. "Światło i jego właściwości" wykorzystano zestaw Geometric Optics Demonstrator oraz gogle VR z dostępem do portalu ClassVr firmy AKTIN zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie potrafią zbadać prostoliniowość biegu promieni świetlnych. W trakcie zajęć uczniowie oglądali świetliki posługując się goglami VR. Wiedzą, że za pomocą sztucznych źródeł światła można malować obrazy "Malowanie światłem".

12.05.2023 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Porównanie właściwości kwasów karboksylowych" wykonywali m.in. eksperyment dotyczący "Reakcji wyższych kwasów karboksylowych z wodą bromową lub nadmanganiamem (VII) potasu" z wykorzystaniem zestawu EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności