Podczas lekcji fizyki nt. "Wyznaczanie okresu i częstotliwości drgań wahadeł" uczniowie klas ósmych podczas pracy w grupach budowali wahadła proste i wahadła sprężynowe, wykonywali pomiary umożliwiające wyznaczenie okresu i częstotliwości drgań tych wahadeł. Do wykonania ćwiczeń uczniowskich wykorzystano m.in. zestaw NTL MATERIAL FOR SUPPORTING AND ASSEMBLY P9901-4A zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Podczas lekcji fizyki nt. "Pierwsza zasada dynamiki Newtona" uczniowie klas siódmych korzystali m.in. z gogli wirtualnej rzeczywistości ClassVR model CVR-255-64 AKTIN Sp. z o.o. zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie oglądali sztuczki snowboardzisty ze zwycięskiego biegu SuperPipe na Zimowych Igrzyskach X i obserwowali jak inni gracze ćwiczą na górskich stokach. Do każdego doświadczenia fotograf połączył serię zdjęć sztuczki snowboardzisty, aby pokazać jak poruszali się na trasie. Uczniowie wyjaśniają, treść pierwszej zasady dynamiki Newtona. Uzasadniają nazwanie tej zasady - zasadą bezwładności.

31.03.2023 r. uczniowie klasy VIII e na lekcji chemii pt." Szereg homologiczny alkoholi" oglądali modele cząsteczek związków chemicznych m.in. etanolu korzystając z gogli wirtualnej rzeczywistości ClassVR model CVR-255-64 AKTIN Sp. z o.o. zakupionych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie budowali modele cząsteczek alkoholi z wykorzystaniem zestawów do konstruowania molekuł 302 cz. (732802) MAC DYDAKTYKA zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Uczniowie klas piątych na lekcji biologii korzystali z pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem materiałów - laboratoria przyszłości pt. "Rośliny": karta eksperymentów i hodowla fasoli.
Uczniowie przypomnieli zasady eksperymentowania. Wychodowane fasole będą wykorzystywane na kolejnych zajęciach do obserwacji mikroskopowej tkanek roślinnych.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności