Podczas lekcji fizyki w klasach siódmych nt. "Druga zasada dynamiki Newtona" wykorzystano zestawy NTL SEK DYNAMICS P9902-4J i NTL MATERIAL FOR SUPPORTING AND ASSEMBLY P9901-4A zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W trakcie zajęć uczniowie obserwowali wpływ masy i siły na przyspieszenie. Uczniowie wyjaśniają zależność przyspieszenia od masy, zależność przyspieszenia od siły w drugiej zasadzie dynamiki. Uczniowie obserwowali ruch jednostajnie przyspieszony w drugiej zasadzie dynamiki.

22.04.2023 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Szereg homologiczny kwasów karboksylowych" m.in. budowali modele cząsteczek kwasów karboksylowych z wykorzystaniem zestawów do konstruowania molekuł 302 cz. (732802) MAC DYDAKTYKA zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie umieją pisać wzory: sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne, grupowe kwasów karboksylowych. Uczniowie wyjaśniają czym jest szereg homologiczny kwasów karboksylowych.

28.04.2023 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Kwas etanowy" wykonywali m.in. eksperyment dotyczący "Reakcja magnezu z kwasem etanowym" z wykorzystaniem zestawu EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Uczniowie rozumieją, że kwasy karboksylowe podobnie do kwasów nieorganicznych w reakcji metalu z kwasem tworzą sól i wodór, w reakcji zasady z kwasem tworzą sól i wodę.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności