13.01.2023 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Powtórzenie wiadomości z działu II - Sole" m.in. budowali modele cząsteczek soli z wykorzystaniem zestawów do konstruowania molekuł 302 cz. (732802) MAC DYDAKTYKA zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Podczas lekcji fizyki nt. "Pomiar pracy i mocy prądu elektrycznego" uczniowie klas ósmych budowali obwody elektryczne mające na celu wyznaczenie pracy i mocy prądu elektrycznego grzałki. Wykonywali pomiary napięcia elektrycznego i natężenia prądu elektrycznego przepływającego przez grzałkę w celu wyznaczenia pracy i mocy prądu elektrycznego z wykorzystaniem zestawów NTL ELECTRICITY P9901-4D i amperomierzy oraz woltomierzy zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

17.01.2023 r. podczas lekcji fizyki w klasach siódmych nt. "Prawo Archimedesa a pływanie ciał" wykorzystano szkło laboratoryjne zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W trakcie zajęć uczniowie wykonywali doświadczenia sprawdzenia warunków pływania ciał oraz zastosowania prawa Archimedesa. Po lekcji uczniowie wyjaśniają warunki pływania ciał, wymieniają zastosowania prawa Archimedesa.

13.01.2023 r. podczas lekcji fizyki w klasach siódmych nt. "Prawo Archimedesa" wykorzystano szkło laboratoryjne zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W trakcie zajęć uczniowie dokonywali pomiarów mających na celu m.in. zbadanie, jaką wartość ma siła, którą ciecz działa na zanurzone w niej ciało. Po lekcji uczniowie umieją wyznaczyć wartość siły wyporu.

 

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności