Podczas lekcji fizyki nt. "Elektromagnes - budowa, działanie, zastosowanie" uczniowie klas ósmych podczas pracy w grupach budowali elektromagnesy i badali czynniki wpływające na ich działanie. Do wykonania ćwiczeń uczniowskich wykorzystano zestawy SMARTBEE CLUB Unbox curiosityl  ELEKTROMAGNES zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Podczas lekcji fizyki nt. "Właściwości magnesów" uczniowie klas ósmych podczas pracy w grupach badali właściwości magnesów, wpływ magesu sztabkowego na zachowanie igły kompasu. Do wykonania ćwiczeń uczniowskich wykorzystano zestawy "ZESTAW MAGNESÓW Fiz000018" Firmy Jangar zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie wyjaśniają, w jaki sposób oddziaływują ze sobą bieguny jednoimienne i bieguny różnoimienne magnesu. Wyjaśniają znaczenie igły kompasu. Wyjaśniają, dlaczego Ziemia jest wielkim magnesem.

16.02.2023 r. uczniowie klasy VI c na lekcji matematyki pt." Procenty i ułamki" przypomnieli sobie zamianę procent na ułamki i zamiana ułamków na procent korzystając z kół ułamkowych oraz ułamkowych list magnetycznych zakupionych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

15.02.2023 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Szereg homologiczny alkanów" m.in. budowali modele cząsteczek alkanów z wykorzystaniem zestawów do konstruowania molekuł 302 cz. (732802) MAC DYDAKTYKA zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Podczas lekcji fizyki w klasach siódmych nt. "Ruch prostoliniowy zmienny" wykorzystano zestaw NTL SEK DYNAMICS P9902-4J zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W trakcie zajęć uczniowie obserwowali ruch przyspieszony, ruch opóźniony. Uczniowie rozróżniają ruch jednostajny, przyspieszony, opóźniony.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

13.01.2023 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Powtórzenie wiadomości z działu II - Sole" m.in. budowali modele cząsteczek soli z wykorzystaniem zestawów do konstruowania molekuł 302 cz. (732802) MAC DYDAKTYKA zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Podczas lekcji fizyki nt. "Pomiar pracy i mocy prądu elektrycznego" uczniowie klas ósmych budowali obwody elektryczne mające na celu wyznaczenie pracy i mocy prądu elektrycznego grzałki. Wykonywali pomiary napięcia elektrycznego i natężenia prądu elektrycznego przepływającego przez grzałkę w celu wyznaczenia pracy i mocy prądu elektrycznego z wykorzystaniem zestawów NTL ELECTRICITY P9901-4D i amperomierzy oraz woltomierzy zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

17.01.2023 r. podczas lekcji fizyki w klasach siódmych nt. "Prawo Archimedesa a pływanie ciał" wykorzystano szkło laboratoryjne zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W trakcie zajęć uczniowie wykonywali doświadczenia sprawdzenia warunków pływania ciał oraz zastosowania prawa Archimedesa. Po lekcji uczniowie wyjaśniają warunki pływania ciał, wymieniają zastosowania prawa Archimedesa.

13.01.2023 r. podczas lekcji fizyki w klasach siódmych nt. "Prawo Archimedesa" wykorzystano szkło laboratoryjne zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W trakcie zajęć uczniowie dokonywali pomiarów mających na celu m.in. zbadanie, jaką wartość ma siła, którą ciecz działa na zanurzone w niej ciało. Po lekcji uczniowie umieją wyznaczyć wartość siły wyporu.

 

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

Podczas zajęć kreatywnych z biologii w klasie 7a  z dnia 07.11.2022 r. nt. "Szkielet człowieka - zajęcia praktyczne" wykorzystano pomoce "Human body" zakupione w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.
Uczniowie układali elementy budowy szkieletu człowieka: szkielet osiowy, szkielet obręczy i szkielet kończyn, a na same zakończenie połączyli w całość. Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem kart z opisem szkieletu.
Celem zajęć było powtórzenie wiadomości o układzie kostnym człowieka.

Podczas lekcji fizyki nt. "Pomiar natężenia prądu" uczniowie klas ósmych pracując w grupach budowali obwody elektryczne i wykonywali pomiar natężenia prądu elektrycznego przepływającego przez żarówkę z wykorzystaniem zestawów NTL ELECTRICITY P9901-4D i amperomierzy zakupionych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

25.11.2022 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Reakcje zobojętniania" wykonywali m.in. eksperyment dotyczący "Reakcji zasady sodowej z kwasem chlorowodorowym" z wykorzystaniem zestawu EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

25.11.2022 r. podczas lekcji fizyki w klasach siódmych nt. "Gęstość substancji" wykorzystano szkło laboratoryjne zakupione w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. W trakcie zajęć wyznaczono gęstości cukru i mąki.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

Podczas lekcji fizyki nt. "Pomiar oporu elektrycznego" uczniowie klas ósmych pracując w grupach budowali obwody elektryczne i wykonywali pomiary napięcia elektrycznego i natężenia prądu elektrycznego przepływającego przez żarówkę w celu wyznaczenia oporu elektrycznego z wykorzystaniem zestawów NTL ELECTRICITY P9901-4D i amperomierzy oraz woltomierzy zakupionych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

07.12.2022 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Reakcje metali z kwasami" wykonywali m.in. eksperyment dotyczący "Reakcje magnezu z kwasami" z wykorzystaniem zestawu EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

06.12.2022 r. podczas lekcji fizyki w klasach siódmych nt. "Wyznaczanie gęstości substancji" wykorzystano szkło laboratoryjne zakupione w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. W trakcie zajęć wyznaczono m.in. gęstość ciała stałego o nieregularnym kształcie.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

Podczas zajęć kreatywnych z biologii uczniowie klasy VII b 26.10.2022 r. w trakcie zajęć nt. "Czynniki potrzebne do przebiegu fotosyntezy" i klasy VIIa 27.10.2022 r. w trakcie zajęć nt. "Czynniki potrzebne do przebiegu fotosyntezy" wykorzystywali materiały z zestawów "Plants Activites" zakupionych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Zajęcia miały na celu zbadanie doświadczalnie zbadanie jakie czynniki wpływają na fotosyntezę fasoli zwyczajnej.

Podczas lekcji fizyki uczniowie klas ósmych pracując w grupach budowali elektroskopy i wykonywali eksperymenty dotyczące tematu "Rodzaje elektryzowania ciał" z wykorzystaniem zestawów NTL ELEKTROSTATIKA P9902-5S oraz zestawów SMARTBEE CLUB Unbox curiosityl ELEKROSTATYKA zakupionych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Uczniowie wykonywali doświadczenia elektryzowania przez: pocieranie, dotyk, indukcję (wpływ).

Na zajęciach kreatywnych z biologii uczniowie klasy VIIb 12.10.2022 r. nt. "Ćwiczymy mikroskopowanie" wykorzystywali pomoce "Human body" zakupionych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.
Uczniowie układali elementy budowy szkieletu człowieka: szkielet osiowy, szkielet obręczy i szkielet kończyn, a na same zakończenie połączyli w całość. Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem kart z opisem szkieletu.
Celem zajęć było powtórzenie wiadomości o układzie kostnym człowieka.

12.10.2022 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Przykłady innych kwasów tlenowych" wykonywali m.in. eksperyment dotyczący "Otrzymywania kwasu fosforowego (V)" z wykorzystaniem zestawu EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności