25.09.2022 r.

Na lekcjach fizyki uczniowie zapoznali się z pomocami naukowymi zakupionymi w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Podczas pracy w grupach uczniowie klas ósmych wykonywali eksperymenty dotyczące "Elektryzowania ciał" z wykorzystaniem zestawu SMARTBEE CLUB Unbox curiosityl ELEKROSTATYKA zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

Podczas pracy w grupach uczniowie klas siódmych wykonywali eksperymenty dotyczące tematu "Rodzaje oddziaływań i ich wzajemność" z wykorzystaniem zestawów: SMARTBEE CLUB Unbox curiosityl MECHANIKA, SMARTBEE CLUB Unbox curiosityl ELEKTROSTATYKA zakupionych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

Podczas innych lekcji fizyki uczniowie klas ósmych pracując w grupach budowali elektroskopy i wykonywali eksperymenty dotyczące tematu "Elektryzowanie przez dotyk" z wykorzystaniem zestawu NTL ELEKTROSTATIKA P9902-5S zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

Na lekcjach chemii uczniowie zapoznali się z pomocami naukowymi zakupionymi w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Uczniowie klasy 8E wykonywali m.in. eksperyment dotyczący "Otrzymywania kwasu siarkowego (IV)" z wykorzystaniem zestawu EMPIRIUSZ z zużyciem googli VR zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Rzeczywistość wirtualna czyli obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Polega na kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Może on reprezentować zarówno elementy świata realnego (symulacje komputerowe), jak i zupełnie fikcyjnego (gry komputerowe science-fiction). Uczniowie otrzymali kwas siarkowy (IV). Wszystkim bardzo podobały się zajęcia.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

NASZ UDZIAŁ W PROJEKCIE

O programie
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Dzięki tej inicjatywie nasza szkoła: 
Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku 
otrzymała wsparcie w łącznej wysokości 180 300 zł.

Budujemy wśród naszych uczniów kompetencje przyszłości z tzw. kierunków STEAM czyli połączenia nauk przyrodniczych, technologicznych, inżynierii i matematyki.

Uczymy się poprzez eksperymentowanie, by zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

Opis programu:
W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, czy okazjonalnych spotkań.

W ramach programu „Laboratoria przyszłości” wsparcie zostało przeznaczone na zakup m.in. nowoczesnej pracowni wirtualnej rzeczywistości VR, zestawów do kodowania, robotyki, druku 3D, sprzętu fotograficznego, nagłośnieniowego, mikrokontrolerów, mikroskopów.

Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności naszych uczniów. 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności