W roku szkolnym 2023/2024 Radę Rodziców reprezentuje prezydium w składzie:
Przewodniczący - Piotr Szewczuwianiec
Zastępca I - Izabela Gudalewska
Zastępca II - Honorata Husiatyńska
Sekretarz - Ewa Gieglis
Skarbnik - Joanna Rułkowska 
 
Konto bankowe Rady Rodziców nr 88 8769 0002 0394 8839 2000 0010

W Roku Szkolnym 2023/2024 Rada Rodziców ustaliła dobrowolną składkę w wysokości:

- oddział przedszkolny – 150zł/os

- oddział szkolny

 • pierwsze dziecko – 100 zł
 • drugie dziecko – 90 zł
 • trzecie i kolejne dziecko – 0 zł

Do dnia 20.02.2024r w sumie zgromadzono :

- oddział przedszkolny

 • stan na 31.08.2023r. – 0,00zł
 • 9 930,00
 • RAZEM : 9 930,00

- oddział szkolny

 • stan na 31.08.2023r. - 12 227,89zł
 • 27 810,00 zł
 • RAZEM : 40 037,89 ZŁ

Wpływy z poszczególnych klas wyglądają następująco:

Oddział przedszkolny

 

Klasy I VIII

Na potrzeby oddziału przedszkolnego poniesiono następujące wydatki:

 • dekorator do ciast – 31,90 zł
 • Teatrzyk (październik) – 500,00 zł
 • Słodycze na Mikołajki – 360,80 zł
 • Audycja muzyczna ( grudzień) – 500,00 zł
 • Przedstawienie karnawałowe – 1700,00 zł

Pozostało : 6837,30 zł

Na potrzeby oddziału szkolnego poniesiono następujące wydatki:

 • poczęstunek na zebraniu Rady Rodziców – 84,50 zł
 • zegary ścienne do sal – 37,50 zł
 • tort na Dzień Edukacji Narodowej dla nauczycieli – 245,00 zł
 • wieszak do szafy (w-f) – 64,32 zł
 • opłata bankowa – 1,20 zł + 1,50 + 0,90 zł +2,40 zł
 • Zegary ścienne na korytarze – 315,40 zł
 • autokar – przewóz chóru szkolnego na koncert – 250,00 zł
 • zwrot dla rodzica – 60,00 zł +145,00
 • wypełnienie puf – 280,00 zł
 • zakup T-shirtów dla chóru – 410,13zł
 • monitoring – 12 000,00 zł
 • 3 sofy – 4167,00 zł

Pozostało: 22 973,04 zł

Z poważaniem Prezydium Rady Rodziców

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności