• Wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie :
    https:// rekrutacje-bialystok.pzo.edu.pl / , lub odręcznie .
    Wnioski będą dostępne w szkole  od dnia 26 lutego 2024 r. do  08 marca 2024r
  • Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie:
    https:// rekrutacje-bialystok.pzo.edu.p /,  lub odręcznie.
    Wnioski będą dostępne w szkole  od dnia 26 lutego 2024 r. do 08 marca 2024r.

Pobierz terminy rekrutacji

Pobierz zasady rekrutacji

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności