DSC 3518Wykaz nauczycieli 2018 / 2019

Dyrektor - Ewa Barbara Zaniewska (przyroda)

Wicedyrektor – Grażyna Wołkowycka – Tomaszuk (muzyka)

Wicedyrektor – Bożena Ewa Kujawska (świetlica)

Pedagog - Anna Małgorzata Samborska

Biblioteka

 1. Joanna Ignatowicz
 2. Elżbieta Zalewska

Świetlica

 1. Anna Kuptel
 2. Barbara Brzozowska
 3. Joanna Przastek
 4. Iwona Jabłonowska
 5. Aleksandra Kałuża

Edukacja wczesnoszkolna

 1. Dorota Bartoszuk
 2. Katarzyna Siemieniako
 3. Agnieszka Borawska
 4. Ewa Dolinowska
 5. Paulina Górecka
 6. Ewelina Hryniewicka (zast. za Agnieszkę Koszewnik)
 7. Agnieszka Smółko
 8. Luba Chilimoniuk
 9. Iwona Rykaczewska

Język polski

 1. Małgorzata Kozłowska
 2. Iwona Birycka – Kowalska
 3. Anna Kieda
 4. Marta Supińska
 5. Alina Wardowicz
 6. Eliza Gryczewska

Język angielski / Język rosyjski

 1. Małgorzata Mystkowska
 2. Katarzyna Matyszczyk
 3. Ewa Rojcewicz
 4. Lila Kulesza
 5. Iwona Orzechowska
 6. Barbara Osipczuk (język rosyjski)

Historia

 1. Marta Morchal
 2. Joanna Rećko

Plastyka/Technika

 1. Mariola Konopko
 2. Robert Królik

Muzyka

 1. Michał Warszycki

Matematyka / Chemia

 1. Irena Cywoniuk
 2. Edyta Moniuszko (zast. za Jolantę Marię Matel)
 3. Paulina Jarmołowicz
 4. Raisa Zieniuk (chemia)

Przyroda / Biologia

 1. Agata Krzywosz
 2. Adam Czajkowski
 3. Ewa Kateusz (zast. za Emilię Wołyniec) - wychowanie do życia w rodzinie

Geografia

 1. Barbara Bartoszuk

Fizyka

 1. Anna Perkowska

Zajęcia Komputerowe/Informatyka

 1. Leszek Jabłonowski
 2. Bożena Pawluczuk

Edukacja dla bezpieczeństwa

 1. Paweł Chorąży

Wychowanie fizyczne:

 1. Małgorzata Roman
 2. Renata Wolańska
 3. Katarzyna Rewucka
 4. Dariusz Chomicki
 5. Anna Cybulińska

Religia katolicka

 1. Urszula Moczydłowska
 2. Edyta Kondraciuk
 3. Teresa Adamska

Religia prawosławna

 1. ks. Andrzej Popławski
 2. Danuta Olesiuk - Łapińska

Nauczyciel wspomagający

 1. Iwona Przestrzelska