DSC 3518

Wykaz nauczycieli 2019 / 2020

Dyrektor - Ewa Barbara Zaniewska (przyroda)

Wicedyrektor – Grażyna Wołkowycka – Tomaszuk (muzyka)

Wicedyrektor – Bożena Ewa Kujawska (świetlica)

Pedagog - Anna Małgorzata Samborska

Psycholog – Monika Pławska

Biblioteka

 1. Joanna Ignatowicz
 2. Elżbieta Zalewska

Świetlica

 1. Anna Kuptel
 2. Barbara Brzozowska
 3. Joanna Przastek
 4. Iwona Jabłonowska
 5. Aleksandra Kałuża

Edukacja wczesnoszkolna

 1. Luba Chilimoniuk
 2. Elżbieta Iwaniuk
 3. Iwona Rykaczewska
 4. Dorota Bartoszuk (zast. Iwona Przestrzelska)
 5. Katarzyna Siemieniako
 6. Agnieszka Borawska
 7. Ewa Dolinowska
 8. Paulina Górecka
 9. Agnieszka Koszewnik
 10. Agnieszka Smółko

Język polski

 1. Małgorzata Kozłowska
 2. Iwona Birycka – Kowalska
 3. Anna Kieda
 4. Marta Supińska
 5. Alina Wardowicz
 6. Eliza Gryczewska

Język angielski / Język rosyjski

 1. Małgorzata Mystkowska
 2. Katarzyna Matyszczyk
 3. Ewa Rojcewicz
 4. Iwona Orzechowska
 5. Barbara Osipczuk (język rosyjski)

Historia

 1. Marta Morchal
 2. Joanna Rećko

Plastyka/Technika

 1. Mariola Konopko

Muzyka

 1. Michał Warszycki

Matematyka / Chemia

 1. Jolanta Maria Matel
 2. Paulina Jarmołowicz
 3. Raisa Zieniuk (chemia)
 4. Damian Fiłoc

Przyroda / Biologia

 1. Agata Krzywosz
 2. Adam Czajkowski
 3. Ewa Kateusz - wychowanie do życia w rodzinie

Geografia

 1. Barbara Bartoszuk
 2. Lila Kulesza

Fizyka

 1. Anna Perkowska

Informatyka

 1. Leszek Jabłonowski
 2. Bożena Pawluczuk

Edukacja dla bezpieczeństwa

 1. Paweł Chorąży

Wychowanie fizyczne:

 1. Małgorzata Roman
 2. Renata Wolańska
 3. Katarzyna Rewucka
 4. Dariusz Chomicki
 5. Anna Cybulińska

Religia katolicka

 1. Urszula Moczydłowska
 2. Edyta Kondraciuk
 3. Bernadetta Domin
 4. Ks. Kamil Ciulkin

Religia prawosławna

 1. ks. Andrzej Popławski
 2. Danuta Olesiuk - Łapińska

Logo Mistrzowie Matlandii