DYREKTOR SZKOŁY -  mgr  Ewa Barbara Zaniewska

WICEDYREKTOR mgr Bożena Ewa Kujawska

WICEDYREKTOR  - mgr  Grażyna Wołkowycka - Tomaszuk

Godziny przyjęć interesantów - w godzinach pracy szkoły

Logo Mistrzowie Matlandii